Site Feedback

Làm thế nào để chi tiêu một kỳ nghỉ

Tôi thích leo núi.
Từ mùa xuân đến mùa thu, hai lần một tháng, tôi leo lên núi.
Nhiệt độ của ngọn núi cao thấp hơn so với nhiệt độ của thành phố.
Vì vậy, ngay cả trong mùa hè, tôi cảm thấy thoải mái.
May mắn có thời tiết, phong cảnh rất đẹp.
Tôi đã xem qua một loài chim quý hiếm và lợn rừng.

Lá mùa thu là đẹp vào mùa thu.
Tuần tới, tôi sẽ trại.
Bữa ăn để ăn trong những ngọn núi rất ngon.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Làm thế nào để chi tiêu một kỳ nghỉ Sử dụng thời gian trong kỳ nghỉ như thế nào.

  Tôi thích leo núi.
  Từ mùa xuân đến mùa thu, hai lần một tháng, tôi leo lên núi.
  Nhiệt độ của ngọn núi cao trên núi thấp hơn so với nhiệt độ của/trong/ở thành phố.
  Vì vậy, ngay cả trong mùa hè, tôi vẫn cảm thấy thoải mái.
  Thật May mắn khi có thời tiết phong cảnh rất đẹp.
  Tôi đã xem qua thấy/gặp một loài chim quý hiếm và lợn rừng.

  Lá mùa thu là đẹp vào mùa thu. Lá thu rất đẹp / (Vào) Mùa thu, lá cây rất đẹp.
  Tuần tới, tôi sẽ đi cắm trại.
  Bữa ăn để ăn trong những ngọn trên núi rất ngon. / Bữa ăn (để ăn) khi đi leo núi rất ngon.

  Làm thế nào để chi tiêu trong một kỳ nghỉ

  Tôi thích leo núi.
  Từ mùa xuân đến mùa thu, hai lần một tháng, tôi leo lên núi hai lần một tháng
  Nhiệt độ của ngọn núi cao thấp hơn so với nhiệt độ của thành phố.
  Vì vậy, ngay cả trong mùa hè, tôi vẫn cảm thấy thoải mái.
  May mắn là thời tiết  phong cảnh rất đẹp.
  Tôi đã xem qua (đi xem) một loài chim quý hiếm và lợn rừng.

  Lá mùa thu là đẹp vào mùa thu. Vào mùa thu lá cây rất đẹp
  Tuần tới, tôi sẽ đi cắm trại.
  Bữa ăn để ăn trong những ngọn núi rất ngon.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More