Site Feedback

THỰC TIẾNG VIỆT - CÓ CHÍ, THÌ NÊN

Xin chào các bạn. Tôi đang thực ngữ pháp.

Tôi sắp đến VN và tôi không thể nào đợi lâu hơn nữa. Thành phố của tôi có một nhà hàng Việt không chính xác và cũng đắt lắm. Tôi

muốn ăn thức ăn việt!

Tôi học tiếng Việt tại nhà. Nhiều người nghĩ tiếng Việt rất khó, nhưng không khó vì ngữ pháp tiếng Việt rất logic. Ngoài ra tôi học tiếng

Thái vì tôi thích Thái Lan và người Thái. Nếu tôi dược nói tiếng Việt tốt lắm trong khoảng một năm, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc

tiếng Quảng Đông. Tôi thích khoa học của tiếng. Sau này tôi muốn nghiên cứư ngữ pháp tiếng Việt. Trươc khi đi ngủ, tôi thường học

nhiều ngôn ngữ, có lẽ vì thế tôi mơ về chúng. Ở Hà Nội tôi sẽ nói chuyẹn vơi người việt hàng ngày.

Tôi thích đạp xe. Trước xe đạp của tôi phá vỡ, tôi đã đạp xe hàng ngày. Tôi nên sửa nó nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi.

Một người nói tôi tháng giêng ở Hà Nội có thể rất lạnh! Thật phải không? Ngoài ấy có nóng không?

Sau này tôi muốn đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nhưng hiện giờ nó khó lắm. "Xanh ca! xanh xít!" nghĩa là gì? Thơ việt dẽ là gì?

Tôi nên chắc nghỉ đi ngủ. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi....

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CÓ CHÍ, THÌ NÊN (Normally we dont have the comma there)

  Xin chào các bạn. Tôi đang thực hành ngữ pháp.

  Tôi sắp đến VN và tôi không thể nào đợi lâu hơn nữa. Thành phố của tôi có một nhà hàng Việt (nhưng) không chính xác gốc (you can use "chính tông", or even more casual "đúng chất" :D) và cũng đắt lắm (or khá đắt / rất đắt). Tôi muốn ăn thức ăn việt! ("thức ăn" is correct, but "món ăn" or "đồ ăn" is more common used)

  Tôi học tiếng Việt tại nhà. Nhiều người nghĩ tiếng Việt rất khó, nhưng (thực ra) không khó vì ngữ pháp tiếng Việt rất logic. Ngoài ra tôi (còn) học tiếng Thái vì tôi thích Thái Lan và người Thái. Nếu tôi dược nói tốt được tiếng Việt tốt lắm trong khoảng một năm, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quảng Đông. Tôi thích khoa học của tiếng ngôn ngữ học (if you mean linguistics). Sau này tôi muốn nghiên cứư cứu ngữ pháp tiếng Việt. Trươc khi đi ngủ, tôi thường học nhiều ngôn ngữ, có lẽ vì thế tôi mơ về chúng. Ở Hà Nội tôi sẽ (được) nói chuyẹn chuyện vơi với người việt hàng ngày.

  Tôi thích đạp xe. Trước khi xe đạp của tôi phá vỡ bị hỏng, tôi đã thường đạp xe hàng ngày. (Đáng lẽ) Tôi nên sửa nó nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi.

  Một người nói với tôi (rằng) tháng giêng ở Hà Nội có thể rất lạnh! (Có) Thật phải vậy không? Ngoài ấy có nóng không? (The last question is quite confusing, where is "ngoài ấy"?)

  Sau này tôi muốn đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nhưng hiện giờ nó điều ấy còn khó lắm. "Xanh ca! xanh xít!" nghĩa là gì? Thơ việt dẽ (what is it? :D) là gì?

  Chắc tôi nên chắc nghỉ đi ngủ rồi/thôi. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi.... (it's just not a nice sentence :D)

  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CÓ CHÍ, THÌ NÊN

  Xin chào các bạn. Tôi đang thực hành ngữ pháp.

  Tôi sắp đến VN và tôi không thể nào đợi lâu hơn nữa. Thành phố của tôi có một nhà hàng Việt không chính xác giống và cũng đắt lắm. Tôi muốn ăn thức ăn việt!

  Tôi học tiếng Việt tại nhà. Nhiều người nghĩ tiếng Việt rất khó, nhưng  không khó vì ngữ pháp tiếng Việt rất logic.

  Ngoài ra tôi học tiếng Thái vì tôi thích Thái Lan và người Thái. Nếu tôi được nói tiếng Việt tốt lắm trong khoảng một năm, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quảng Đông. Tôi thích khoa học của tiếng  tính khoa học của ngôn ngữ. Sau này tôi muốn nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt.

  Trươc khi đi ngủ, tôi thường học nhiều ngôn ngữ, có lẽ vì thế nên tôi mơ về chúng. Ở Hà Nội tôi sẽ nói chuyện vơi người việt hàng ngày.

  Tôi thích đạp xe. Trước xe đạp của tôi phá vỡ, tôi đã đạp xe hàng ngày Khi xe tôi chưa bị hỏng, tôi đã đạp xe hàng ngày ( or tôi đã đi nó hàng ngày). Tôi nên sửa nó nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi.

  Một người nói tôi tháng giêng ở Hà Nội có thể rất lạnh! Thật phải không? Ngoài ấy Ở đấy có nóng không?

  Sau này tôi muốn đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nhưng hiện giờ nó khó lắm. "Xanh ca! xanh xít!" nghĩa là gì? Thơ việt dẽ là gì?

  Tôi nên chắc nghỉ đi ngủ đây. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi....

   

  P/S: Viết tốt lắm Chris, cách bạn dùng ngữ pháp và từ đúng, tuy nhiên để tự nhiên hơn tớ đã sửa lại bằng câu màu đỏ, cậu có thể tham khảo. Well done Chris, the way you use words and gramar was right, but to be more native I have changed by red sentence, you can refer 

   

  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CÓ CHÍ, THÌ NÊN

  Xin chào các bạn. Tôi đang thực hành ngữ pháp.

  Tôi sắp đến VN và tôi không thể nào đợi lâu hơn nữa. Thành phố của tôi có một nhà hàng Việt không chính xác và cũng đắt lắm. Ở thành phố tôi đang sống có một nhà hàng Việt không chính gốc và giá hơi đắt. Tôi muốn ăn thức ăn việt! Tôi học tiếng Việt tại nhà. Nhiều người nghĩ tiếng Việt rất khó, nhưng (thật ra) không khó vì ngữ pháp tiếng Việt rất logic. Ngoài ra tôi học tiếng Thái vì tôi thích Thái Lan và người Thái. Nếu tôi dược nói được tiếng Việt tốt lắm trong khoảng một năm, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quảng Đông. Tôi thích tính khoa học của tiếng ngôn ngữ. Sau này tôi muốn nghiên cứư cứu ngữ pháp tiếng Việt. Trước khi đi ngủ, tôi thường học nhiều ngôn ngữ, có lẽ vì thế tôi mơ về chúng. Ở Hà Nội tôi sẽ nói chuyện với người Việt hằng ngày.

  Tôi thích đạp xe. Trước xe đạp của tôi bị phá vỡ/ làm hư, tôi đã đạp xe hàng ngày. Tôi nên sửa nó nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi.

  Một người nói với tôi tháng giêng ở Hà Nội có thể rất lạnh! Thật phải không? Có thật vậy không? Ngoài ấy có nóng không?

  Sau này tôi muốn đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nhưng hiện giờ nó khó lắm. "Xanh ca! xanh xít!" nghĩa là gì? Thơ việt dẽ là gì?

  Tôi nên chắc nghỉ đi ngủ. Chắc tôi nên dừng ở đây để đi ngủ. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi đây....

   

  Ps: Your Vietnamese is really good actually. Try your best and I'm sure you'll master it soon. Anyway, I've read "Số đỏ" before. Even I (the one who has been living in Vietnam for my whole life) have trouble understanding it because It was written a long time ago. I believe you have to have some knowlegde about Vietnamese culture as well as some antique words to wholly understand it. However, I totally appreciate your spirit! :)

  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CÓ CHÍ, THÌ NÊN

  Xin chào các bạn. Tôi đang thực hành ngữ pháp.

  Tôi sắp đến VN và tôi không thể nào đợi lâu hơn nữa. Thành phố của tôi có một nhà hàng Việt không chính xác gốc và cũng đắt lắm. Tôi muốn ăn thức ăn Việt!

  Tôi học tiếng Việt tại nhà. Nhiều người nghĩ tiếng Việt rất khó, nhưng không khó vì ngữ pháp tiếng Việt rất logic. Ngoài ra tôi học tiếng Thái vì tôi thích Thái Lan và người Thái. Nếu tôi dược nói được tốt tiếng Việt tốt lắm trong khoảng một năm, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quảng Đông. Tôi thích khoa học của tiếng ngôn ngữ. Sau này tôi muốn nghiên cứư cứu ngữ pháp tiếng Việt. Trưc khi đi ngủ, tôi thường học nhiều ngôn ngữ, có lẽ vì thế tôi mơ về chúng. Ở Hà Nội tôi sẽ nói chuyẹn chuyện vơi với người việt hàng ngày.

  Tôi thích đạp xe. Trước khi xe đạp của tôi phá vỡ bị hư, tôi đã thường đạp xe hàng ngày. Tôi nên sửa nó nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi.

  Một người nói (với) tôi tháng giêng ở Hà Nội có thể rất lạnh! Thật phải không? Ngoài ấy có nóng không?

  Sau này tôi muốn đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nhưng hiện giờ nó khó lắm. "Xanh ca! xanh xít!" nghĩa là gì? Thơ Việt dẽ là gì?

  Tôi nên chắc nghỉ đi ngủ Chắc tôi nên đi ngủ. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây....

   

  P/s: I don't understand "dẽ" in "Thơ Việt dẽ". Where did you see it?

  CORRECTED FORMATTING 

   

  Xin chào các bạn. Tôi đang thực ngữ pháp.

  Tôi sắp đến VN và tôi không thể nào đợi lâu hơn nữa. Thành phố của tôi có một nhà hàng Việt không chính xác và cũng đắt lắm. Tôi muốn ăn thức ăn việt! Tôi học tiếng Việt tại nhà. Nhiều người nghĩ tiếng Việt rất khó, nhưng không khó vì ngữ pháp tiếng Việt rất logic. Ngoài ra tôi học tiếng Thái vì tôi thích Thái Lan và người Thái. Nếu tôi dược nói tiếng Việt tốt lắm trong khoảng một năm, tôi sẽ học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Quảng Đông. Tôi thích khoa học của tiếng. Sau này tôi muốn nghiên cứư ngữ pháp tiếng Việt. Trươc khi đi ngủ, tôi thường học nhiều ngôn ngữ, có lẽ vì thế tôi mơ về chúng. Ở Hà Nội tôi sẽ nói chuyẹn vơi người việt hàng ngày.

  Tôi thích đạp xe. Trước xe đạp của tôi phá vỡ, tôi đã đạp xe hàng ngày. Tôi nên sửa nó nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi.

  Một người nói tôi tháng giêng ở Hà Nội có thể rất lạnh! Thật phải không? Ngoài ấy có nóng không?

  Sau này tôi muốn đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nhưng hiện giờ nó khó lắm. "Xanh ca! xanh xít!" nghĩa là gì? Thơ việt dẽ là gì?

  Tôi nên chắc nghỉ đi ngủ. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn ngủ ngon. Tôi đi....

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More