Site Feedback

Pārbaudes darbs

Interpunkcijas un ortogrāfijas pārbaudes darbs.

Silā elsdama plosās vētra, neganta un neželīga, gazdama kokus ārā ar visām saknēm. Tie, liekas, ir zaudējuši cīņas sparu un, padevīgi raudzīdamies acīs liktenim, domā: "Lūstiet, ja jālūst".
Te, mežā, visur dzird zarus brakšķam un lūstam, un resnie, un smagie lūstošie zari, krizdami ar savu svaru, noliec gar zemi mazākos kociņus, kas, būdami jaunāki, lokās vējā un kam negribās tik viegli lūzt. Sīkos nolaustos koku zarus vējš nesdams pa gaisu un griezdams virpuļu virpuļiem aizsviež tālu projām. Meža iemītnieki, īpaši mazie zvēri un putni, cenšas paslēpties, kā nu kurš prot, no mežonīga vēja, kurš pūlās visu salaust, apgāzt, noslaucīt no zemes virsas kā apgrutinošus un nevienam nevajadzīgus niekus.
Daudz koku, ne vien vecu, bet arī jaunu un spēcīgu, vēl nolūstu, ja vētra turpinātos. Tomēr, tā pierimst un mežs top kluss it kā būtu aizmidzis dziļā miegā, daba atelpo, juzdama, ka bargais pārbaudījums beidzas. Pamazām debesis noskaidrojas, un putni, sajuzdami, ka negaiss norimis ceļas spārnos, Tie izgaisdami zilumā uzsāk savus līksmos treļļus.

Pareizi jāuzraksta lielie burti:

Burtnieku ezers ir liels ezers Latvijas teritorijā. Par to raksta arī avīzē "Lauku Dzīve". Tur dzīvo arī Tieslietu Ministrijas vadītais. Par to rūpējas Latvijas Zemnieku Savienība. Virs tā debesīs mirdz Lielie Greizie Rati. Nevajag braukt uz tālajiem Austrumiem, lai izbaudītu dabu. Ilze Bērziņa raksta par to grāmatu "Skaistais ezers". To lasīsim Nacionālajā Bibliotēkā.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Pārbaudes darbs

  Interpunkcijas un ortogrāfijas pārbaudes darbs.

  Silā elsdama plosās vētra, neganta un nežēlīga, gāzdama kokus ārā ar visām saknēm. Tie, liekas, ir zaudējuši cīņas sparu un, padevīgi raudzīdamies acīs liktenim, domā: "Lūstiet, ja jālūst".
  Te, mežā, visur dzird zarus brakšķam un lūstam, un resnie, un smagie lūstošie zari, krizdami ar savu svaru, noliec gar zemi mazākos kociņus, kas, būdami jaunāki, lokās vējā un kam negribās tik viegli lūzt. Sīkos nolauztos koku zarus vējš nesdams pa gaisu un griezdams virpuļu virpuļiem aizsviež tālu projām. Meža iemītnieki, īpaši mazie zvēri un putni, cenšas paslēpties, kā nu kurš prot, no mežonīgā vēja, kurš pūlās visu salaust, apgāzt, noslaucīt no zemes virsas kā apgrutinošus un nevienam nevajadzīgus niekus.
  Daudz koku, ne vien vecu, bet arī jaunu un spēcīgu, vēl nolūstu, ja vētra turpinātos. Tomēr, tā pierimst un mežs top kluss it kā būtu aizmidzis dziļā miegā, daba atelpo, juzdama, ka bargais pārbaudījums beidzas. Pamazām debesis noskaidrojas, un putni, sajuzdami, ka negaiss norimis ceļas spārnos, Tie izgaisdami zilumā uzsāk savus līksmos treļļus.

  Pareizi jāuzraksta lielie burti:

  Burtnieku ezers ir liels ezers Latvijas teritorijā. Par to raksta arī avīzē "Lauku Dzīve". Tur dzīvo arī Tieslietu ministrijas vadītājs. Par to rūpējas Latvijas Zemnieku savienība. Virs tā debesīs mirdz Lielie Greizie Rati. Nevajag braukt uz Tālajiem Austrumiem, lai izbaudītu dabu. Ilze Bērziņa raksta par to grāmatu "Skaistais ezers". To lasīsim Nacionālajā bibliotēkā.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Latvian

  Show More