Site Feedback

การกีฬา

๑.การกีฬาเป็นจำเป็นแก่ชีวีดของเรามาก
๒.เทอมนี้เขาเรียนขยันกว่าเธอ ดะแนนก็ดีกว่าเธอ
๓.คุญพูดภาษาไทยเก่งมากอย่างนี้ คุญเรียนยังไงคะ
๔.การแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานคืนน่าดูที่สุด สุดท้ายทีมกวางตุ้งชนะฟุดบอล๒อัน
๕.พอเลิกเรียน นักเรียนต่างคนต่างวิ่งไปโรงอาหาร
๖ เราทำกีฬาทุกวัน ร่างกายแข็งแร็งยิ่งขึ้น
๗ ได้ข่าวว่า เขาสามารถพูดภาษา๓ประแทศได้
๘ กีฬาไม่เพียงแต้ฝึกให้ร่างกายของเราแข็วแร็งเท่านั้น หากยังหลอหลอมให้เรามีความกล้าหาญ ความอดทนและปลุกฝังความสามัคคีอีกด้วย
๙ เข้าร่วมกีฬาบอดๆ เราจึงได้รับคะแนนยิ่งดีในทำงานและเรียนของเรา

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  การกีฬา

  ๑.การกีฬาเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตของเรามาก
  ๒.เทอมนี้เขาเรียนขยันกว่าเธอ ะแนนก็ดีกว่าเธอ
  ๓.คุพูดภาษาไทยเก่งมากอย่างนี้ คุเรียนยังไงคะ
  ๔.การแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานคืน(เมื่อวาน/เมื่อคืน)น่าดูที่สุด สุดท้ายทีมกวางตุ้งชนะฟุดบอล ไป ๒ แมทช์/ลูก อัน  //both means yesterday, but เมื่อคืน is 'the last evening' (of yesterday)
  ๕.พอเลิกเรียน นักเรียนต่างคนต่างวิ่งไปโรงอาหาร //Perfect
  ๖ เราเล่นกีฬาทุกวัน ร่างกายแข็งแร็งยิ่งขึ้น
  ๗ ได้ข่าวว่า เขาสามารถพูดภาษาได้๓ภาษาประแทศได้ //ประเทศ - country/nation ภาษา - language
  ๘ กีฬาไม่เพียงแต่ฝึกให้ร่างกายของเราแข็งเท่านั้น หากยังหล่อหลอมให้เรามีความกล้าหาญ ความอดทน และปลุกฝังความสามัคคีอีกด้วย
  ๙ เข้าร่วมกีฬาบ่อยๆ เราจึงจะได้รับคะแนนยิ่งดี(มากขึ้น/ดียิ่งขึ้น)ในการทำงานและการเรียนของเรา

   

  - Correction / Necessary / Wrong use

  - Advice / Not necessary

  - Tip


  nice entry. keep up a good work!  hope I can help ^^

  การกีฬา

  ๑.การกีฬาเป็นเรืองจำเป็นแก่ชีวีดวิตของเรามาก  

  ๒.เทอมนี้เขาเรียนขยันกว่าเธอ ะแนนก็ดีกว่าเธอ
  ๓.คุพูดภาษาไทยเก่งมากอย่างนี้ คุเรียนยังไงคะ
  ๔.การแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนวานคืนน่าดูที่สุด สุดท้ายทีมกวางตุ้งชนะฟุดบอล๒ ลูก อัน
  ๕.พอเลิกเรียน นักเรียนต่างคนต่างวิ่งไปโรงอาหาร
  ๖ เราทำเล่นกีฬาทุกวัน ร่างกายแข็งแร็งแรงยิ่งขึ้น
  ๗ ได้ข่าวว่า เขาสามารถพูดภาษา๓ ภาษา ประแทศได้
  ๘ กีฬาไม่เพียงแต้แต่ฝึกให้ร่างกายของเราแข็วแร็งแรงเท่านั้น หากยังหล่อหลอมให้เรามีความกล้าหาญ ความอดทนและปลุกปลูกฝังความสามัคคีอีกด้วย
  ๙ เข้าร่วมกีฬาบอดบ่อยๆ เราจึงได้รับคะแนนยิ่งดีในทำงานและเรียนของเรา

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More