Site Feedback

سفر به ایران

سلام دوستان عزیزم
اول، عذر می خواهم چون نمی توانستم اینجا خبر بدهم که به ایران بروم و بی خبر به آنجا رفته ام.
واقعاً می خواستم شما را ببینم، جای شما خالی بود.

فقط دو هفته آنجا می ماندیم. من با چهار دوستهای رشته ی فارسی بازدید می کردم. یکی از آنها دوست دخترم بود.
به تهران، نایین، اصفهان، یزد وشیراز رفتم.
همه شهر جای دیدنی خیلی زیاد دارد و وقت کافیی نبود!
باید دوباره بروم، آن وقت، حتماً اینجا خبر می دهم.
روز خوبی داشته باش، خدا نگهدار!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  سفر به ایران

  سلام دوستان عزیزم
  اول، عذر می خواهم چون نمی نتوانستم اینجا خبر بدهم که به ایران ب می روم و بی خبر به آنجا رفتم ه ام.
  واقعاً می خواستم شما را ببینم، جای شما خالی بود.

  فقط دو هفته آنجا می ماندیم. من با به همراه چهارنفر از دوستانم که انها هم داشجوی  های رشته ی زبان فارسی هستند مسافرت بازدید می کردیم. یکی از آنها دوست دخترم بود.
  به تهران، نایین، اصفهان، یزد وشیراز رفتم.
  همه این شهرها جاهای دیدنی خیلی زیادی دارند و وقت کافیی (برای دیدن همه انها) نبود!
  باید دوباره بروم، آن وقت، حتماً اینجا خبر می دهم.
  روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار!

   

   

  ** موفق باشی.

  سفر به ایران

  سلام دوستان عزیزم
  اول، عذر می خواهم چون نمی توانستم اینجا خبر بدهم که به ایران میروم و بی خبر به آنجا رفته ام.
  واقعاً می خواستم شما را ببینم، جای شما خالی بود.

  فقط دو هفته آنجا می ماندیم. من همراه/با چهار دوست های رشته ی فارسی (از ایران) بازدید می کردم. یکی از آنها دوست دخترم بود.
  به تهران، نایین، اصفهان، یزد وشیراز رفتم.
  همه شهرها جای دیدنی خیلی زیاد داشتند [چون در مورد گذشته صحبت میکنی] و وقت کافی نبود!
  باید دوباره بروم، آن وقت، حتماً اینجا خبر می دهم.
  روز خوبی داشته باشید، خدانگهدار!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More