Site Feedback

My biography

Tôi sinh ra ở thành phố Detroit vào ngày 30 tháng 9 1973

Khi tôi 6 tuổi, tôi bắt đầu để đi đến Trường tiểu học Burr .

12 tôi đã đi học cao Eppler cơ sở

Khi tôi 14 tuổi bố mẹ tôi chuyển đến thành phố Utica .

Khi tôi 16 tuổi tôi bắt đầu đi học cao Utica .

Khi tôi 18 tuổi tôi tốt nghiệp trung học và bắt đầu làm việc cho Công ty Ford Motor .

Tôi làm việc cho Công ty Ford Motor trong 3 năm.

Tôi bắt đầu Đại học Oakland vào năm 1996 , nơi tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Đông Á và máy tính.

Từ năm 1997 đến năm 1998 tôi học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật Bản cho trường Đại học Michigan ở thành phố Hikone , Nhật Bản .

Từ năm 2000 cho đến năm 2001 tôi học tại Đại học Eastern Michigan , nơi tôi nhận được thạc sĩ trong giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ .

Từ năm 2001 đến năm 2003 tôi làm việc tại một trường tư Nhật Bản tại thành phố Utsunomiya , Nhật Bản .

Từ năm 2003 đến năm 2006, tôi làm việc cho Đại học Busan tại Busan Hàn Quốc .

Năm 2006 tôi đã đăng ký quân đội Hoa Kỳ và bắt đầu tập luyện tại Fort Benning , Georgia.

Từ năm 2007 đến năm 2008, tôi đã đi đến thành phố Baghdad khi tôi còn là một nhiếp ảnh gia và máy tính cố định .

Từ năm 2008 đến năm 2010 tôi quản lý máy tính cho hai tiểu đoàn .

Từ năm 2010 đến năm 2011 tôi đi học nhảy dù và được quản lý một trung đội lính và đã làm cuộc điều tra cho quân đội.

Từ năm 2011 đến năm 2012 tôi quản lý một cửa hàng thông tin liên lạc cho quân đội tại Trại Humphreys , Hàn Quốc .

Ngày 14 tháng 9 năm 2012 tôi đã kết hôn với Alexis O'Neill.
Từ tháng 1 năm 2013 đến ngày hôm nay tôi đã sống ở thành phố Alexandria, Virginia.

Vào tháng Chín, vợ tôi và tôi bắt đầu lớp học tiếng Việt tại Học viện Ngoại giao.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  My biography

   

  Tôi sinh ra ở thành phố Detroit vào ngày 30 tháng 9 năm 1973

  Khi tôi 6 tuổi, tôi bắt đầu để đi đến đi học ở Trường tiểu học Burr .

  12 tuổi, tôi đã đi học cao tại trường Trung học cơ sở Eppler cơ sở

  Khi tôi 14 tuổi, bố mẹ tôi chuyển đến thành phố Utica .

  Khi tôi 16 tuổi, tôi bắt đầu đi học cao tại trường phổ thông trung học Utica .

  Khi tôi 18 tuổi, tôi tốt nghiệp trung học và bắt đầu làm việc cho Công ty Ford Motor .

  Tôi làm việc cho Công ty Ford Motor trong 3 năm.

  Tôi bắt đầu học (đại học) ở trường Đại học Oakland vào năm 1996. , nơi Ở đó tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Đông Á và máy tính.

  (Or you can write: Năm 1996, tôi bắt đầu học đại học tại trường Oaklnd, nơi tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Đông Á và máy tính)

  Từ năm 1997 đến năm 1998, tôi học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật Bản dành cho sinh viên trường Đại học Michigan ở thành phố Hikone , Nhật Bản .

  Từ năm 2000 cho đến năm 2001 tôi học tại Đại học Eastern Michigan , nơi tôi nhận được bằng thạc sĩ trong về giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ .

  Từ năm 2001 đến năm 2003 tôi làm việc tại một trường tư Nhật Bản, tại thành phố Utsunomiya , Nhật Bản .

  Từ năm 2003 đến năm 2006, tôi làm việc cho Đại học Busan tại Busan, Hàn Quốc .

  Năm 2006 tôi đã đăng ký vào quân đội Hoa Kỳ và bắt đầu tập luyện tại Fort Benning, bang Georgia.

  Từ năm 2007 đến năm 2008, tôi đã đi đến thành phố Baghdad khi tôi còn là một nhiếp ảnh gia và chuyên gia/kỹ sư máy tính cố định .

  (well, I've tried to guess what you meant by "máy tính cố định" and came up with some posibilities, based on your study: If you meant computer hardware => phần cứng máy tính, if you mean computer fixing => sửa chữa máy tính. Anyway, you should told us what you meant in English so that we can find the answer :D) 

  Từ năm 2008 đến năm 2010 tôi quản lý máy tính cho hai tiểu đoàn .

  Từ năm 2010 đến năm 2011 tôi đi học nhảy dù và được quản lý một trung đội lính và đã làm cuộc điều tra cho quân đội.

  Từ năm 2011 đến năm 2012 tôi quản lý một cửa hàng thiết bị (?) thông tin liên lạc cho quân đội tại Trại Humphreys , Hàn Quốc .

  Ngày 14 tháng 9 năm 2012 tôi đã kết hôn với Alexis O'Neill.
  Từ tháng 1 năm 2013 đến (ngày hôm) nay tôi đã sống ở thành phố Alexandria, bang Virginia.

  Vào tháng Chín, vợ tôi và tôi bắt đầu lớp học tiếng Việt tại Học viện Ngoại giao.

  My biography

  Tôi sinh ra ở thành phố Detroit vào ngày 30 tháng 9 1973

  Khi tôi 6 tuổi, tôi bắt đầu để  đi học đến tại Trường tiểu học Burr .

  12 tuổi tôi đã đi học phổ thông cơ sở ( more native you can write: cấp hai) cao  Eppler cơ sở

  Khi tôi 14 tuổi bố mẹ tôi chuyển đến thành phố Utica .

  Khi tôi 16 tuổi tôi bắt đầu đi hoc cấp 3 học cao Utica .

  Khi tôi 18 tuổi tôi tốt nghiệp trung học phổ thông và bắt đầu làm việc cho Công ty Ford Motor .

  Tôi làm việc cho Công ty Ford Motor trong 3 năm.

  Tôi bắt đầu Đại học Oakland vào năm 1996 , nơi tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Đông Á và máy tính.

  Từ năm 1997 đến năm 1998 tôi học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật Bản cho  trường Đại học Michigan ở thành phố Hikone , Nhật Bản .

  Từ năm 2000 cho đến năm 2001 tôi học tại Đại học Eastern Michigan , nơi tôi nhận được bằng thạc sĩ trong về giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ .

  Từ năm 2001 đến năm 2003 tôi làm việc tại một trường tư Nhật Bản tại thành phố Utsunomiya , Nhật Bản .

  Từ năm 2003 đến năm 2006, tôi làm việc cho Đại học Busan tại Busan Hàn Quốc .

  Năm 2006 tôi đã đăng ký quân đội Hoa Kỳ và bắt đầu tập luyện tại Fort Benning , Georgia.

  Từ năm 2007 đến năm 2008, tôi đã đi đến thành phố Baghdad khi tôi còn là một nhiếp ảnh gia và máy tính cố định . ( It doesnt make sence, what do you mean ? )

  Từ năm 2008 đến năm 2010 tôi quản lý máy tính cho của hai tiểu đoàn .

  Từ năm 2010 đến năm 2011 tôi đi học nhảy dù và được quản lý một trung đội lính và đã làm cuộc điều tra cho quân đội.

  Từ năm 2011 đến năm 2012 tôi quản lý một cửa hàng thông tin liên lạc cho quân đội tại Trại Humphreys , Hàn Quốc .

  Ngày 14 tháng 9 năm 2012 tôi đã kết hôn với Alexis O'Neill.
  Từ tháng 1 năm 2013 đến ngày hôm nay tôi đã sống ở thành phố Alexandria, Virginia.

  Vào tháng Chín, vợ tôi và tôi bắt đầu lớp học tiếng Việt tại Học viện Ngoại giao.

   

  p/s: bạn viết tiếng Việt tốt lắm !

  My biography

  Tôi sinh ra ở thành phố Detroit vào ngày 30 tháng 9 1973

  Khi tôi 6 tuổi, tôi bắt đầu đi học tại Trường tiểu học Burr .

  12 tuổi tôi đã đi học cao Eppler cơ sở. tại trung học cơ sở Eppler.

  Khi tôi 14 tuổi bố mẹ tôi chuyển đến thành phố Utica .

  Khi tôi 16 tuổi tôi bắt đầu đi học cao Utica . Trung học phổ thông Utica.

  Khi tôi 18 tuổi tôi tốt nghiệp trung học và bắt đầu làm việc cho Công ty Ford Motor .

  Tôi làm việc cho Công ty Ford Motor trong 3 năm.

  Tôi bắt đầu Đại học Oakland vào năm 1996 , nơi tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Đông Á và máy tính.

  Từ năm 1997 đến năm 1998 tôi học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật Bản cho của trường Đại học Michigan ở thành phố Hikone , Nhật Bản .

  Từ năm 2000 cho đến năm 2001 tôi học tại Đại học Eastern Michigan , nơi tôi nhận được bằng thạc sĩ trong giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ .

  Từ năm 2001 đến năm 2003 tôi làm việc tại một trường tư Nhật Bản tại thành phố Utsunomiya , Nhật Bản .

  Từ năm 2003 đến năm 2006, tôi làm việc cho Đại học Busan tại Busan Hàn Quốc .

  Năm 2006 tôi đã đăng ký quân đội Hoa Kỳ và bắt đầu tập luyện tại Fort Benning , Georgia.

  Từ năm 2007 đến năm 2008, tôi đã đi đến thành phố Baghdad khi tôi còn  với tư cách là một nhiếp ảnh gia và chuyên gia máy tính cố định .

  Từ năm 2008 đến năm 2010 tôi quản lý máy tính cho hai tiểu đoàn .

  Từ năm 2010 đến năm 2011 tôi đi học nhảy dù và được quản lý một trung đội lính và đã làm cuộc điều tra cho quân đội.

  Từ năm 2011 đến năm 2012 tôi quản lý một cửa hàng thông tin liên lạc cho quân đội tại Trại Humphreys , Hàn Quốc .

  Ngày 14 tháng 9 năm 2012 tôi đã kết hôn với Alexis O'Neill.
  Từ tháng 1 năm 2013 đến ngày hôm nay hiện nay tôi đã sống ở thành phố Alexandria, Virginia.

  Vào tháng Chín, vợ tôi và tôi bắt đầu lớp học tiếng Việt tại Học viện Ngoại giao.

  My biography

  Tôi sinh ra ở thành phố Detroit vào ngày 30 tháng 9 năm 1973

  Khi tôi 6 tuổi, tôi bắt đầu để đi đến học ở Trường tiểu học Burr .

  12 tuổi tôi đã đi học cao học ở cơ sở Eppler

  Khi tôi 14 tuổi bố mẹ tôi chuyển đến thành phố Utica để sống.

  Khi tôi 16 tuổi tôi bắt đầu đi học cao học ở Utica .

  Khi tôi 18 tuổi tôi tốt nghiệp trung học và bắt đầu làm việc cho Công ty Ford Motor .

  Tôi làm việc cho Công ty Ford Motor trong 3 năm.

  Tôi bắt đầu học tại Đại học Oakland vào năm 1996 , nơi tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu Đông Á và máy tính.

  Từ năm 1997 đến năm 1998 tôi học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật Bản cho thuộc trường Đại học Michigan ở thành phố Hikone , Nhật Bản .

  Từ năm 2000 cho đến năm 2001 tôi học tại Đại học Eastern Michigan , nơi tôi nhận được bằng thạc sĩ trong giảng dạy tiếng Anh.

  Từ năm 2001 đến năm 2003 tôi làm việc tại một trường tư Nhật Bản tại thành phố Utsunomiya , Nhật Bản .

  Từ năm 2003 đến năm 2006, tôi làm việc cho Đại học Busan tại Busan Hàn Quốc .

  Năm 2006 tôi đã đăng ký quân đội Hoa Kỳ và bắt đầu tập luyện tại Fort Benning , Georgia.

  Từ năm 2007 đến năm 2008, tôi đã đi đến thành phố Baghdad khi tôi còn là một nhiếp ảnh gia và máy tính cố định? .

  Từ năm 2008 đến năm 2010 tôi quản lý máy tính cho hai tiểu đoàn .

  Từ năm 2010 đến năm 2011 tôi đi học nhảy dù và được quản lý một trung đội lính và đã làm cuộc điều tra về cái gì trong quân đội?.

  Từ năm 2011 đến năm 2012 tôi quản lý một cửa hàng thông tin liên lạc cho quân đội tại Trại Humphreys , Hàn Quốc .

  Ngày 14 tháng 9 năm 2012 tôi đã kết hôn với Alexis O'Neill.
  Từ tháng 1 năm 2013 đến ngày hôm nay tôi đã sống ở thành phố Alexandria, Virginia.

  Vào tháng Chín, vợ tôi và tôi bắt đầu lớp học tiếng Việt tại Học viện Ngoại giao.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More