Site Feedback

จะกลับอังกฤษ

 

ผมอยู่ที่ประเทดไทยนานเวลา เกือบหนึ่งปีครึ้งแล้ว อีกเจ็ดอาทิตย์ผมจะกลับประเทดอังกฤษ จะคิดถึงเมืองไทยมากๆ รู้สึขเสียใจนิดหน่อย

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  จะกลับอังกฤษ

  ผมอยู่ที่ประเทไทยนานเวลา เกือบหนึ่งปีครึ้งแล้ว อีกเจ็ดอาทิตย์ผมจะกลับประเทอังกฤษ จะคิดถึงเมืองไทยมากๆ รู้สึเสียใจนิดหน่อย

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More