Site Feedback

My family

Tôi có bốn người trong gia đình của tôi.
Tôi có một người cha, một người mẹ, một người anh trai và một người vợ.
Cha của tôi là 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Cha tôi từng làm việc như một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM. Ông thích xem phim và lịch sử Hoa Kỳ.
Mẹ tôi 65 tuổi và là một bà nội trợ. Cô ấy thích nói chuyện chính trị và lái xe ô tô lớn.
Anh trai của tôi là một sĩ quan cảnh sát trong thành phố Sterling Heights. Ông thích chụp súng và chơi với con chó của mình.
Vợ tôi là 42 tuổi và hiện cô là một sinh viên ngôn ngữ tiếng việt. Cô thích đọc và thích đi du lịch ra nước ngoài.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  My family

  Tôi có bốn người trong gia đình của tôi. Trong gia đình của tôi có 4 người.
  (Tôi có một người cha, một người mẹ, một người anh trai và một người vợ) Bao gồm ba mẹ tôi, anh trai và vợ tôi.
  (Cha của tôi là 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Cha tôi từng làm việc như một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM. Ông thích xem phim và lịch sử Hoa Kỳ.) Cha tôi 66 tuổi và đã nghĩ hưu. Ông ấy từng làm việc như một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM
  Mẹ tôi 65 tuổi và là một bà nội trợ. ấy thích nói chuyện chính trị và lái xe ô tô lớn.
  Anh trai của tôi là một sĩ quan cảnh sát trong thành phố Sterling Heights. Ông Anh ấy thích chụp súng và chơi với con chó của mình.
  (Vợ tôi là 42 tuổi và hiện cô là một sinh viên ngôn ngữ tiếng việt. Cô thích đọc và thích đi du lịch ra nước ngoài.) Vợ tôi 42 tuổi và hiện đang là sinh viên ngôn ngữ Tiếng việt. Cô ấy thích đọc và đi du lịch ra nước ngoài.

   

  P.s: Your notebook is good. I just correct the writing way. You can reference it.

  My family

  Tôi có bốn người trong gia đình của tôi.
  Tôi có một người cha, một người mẹ, một người anh trai và một người vợ.
  Cha của tôi là 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Cha tôi từng làm việc như một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM. Ông thích xem phim và lịch sử Hoa Kỳ.
  Mẹ tôi 65 tuổi và là một bà nội trợ. Cô ấy thích nói chuyện chính trị và lái xe ô tô lớn.
  Anh trai của tôi là một sĩ quan cảnh sát trong thành phố Sterling Heights. Ông thích chụp súng và chơi với con chó của mình.
  Vợ tôi 42 tuổi và hiện cô là một sinh viên ngôn ngữ tiếng việt. Cô thích đọc và thích đi du lịch ra nước ngoài.

  My family

  Gia đình tôi có năm người (including you :D).
  Tôi có một người cha, một người mẹ, một người anh trai và một người vợ.
  Cha của tôi là 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Cha tôi từng làm việc như một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM. Ông thích xem phim và lịch sử Hoa Kỳ.
  Mẹ tôi 65 tuổi và là một bà nội trợ. Bà (use "bà" instead of "cô" to show respect) ấy thích nói chuyện chính trị và lái xe ô tô lớn.
  Anh trai của tôi là một sĩ quan cảnh sát trong thành phố Sterling Heights. Ông thích bắn (all mean shoot but "bắn" is used with gun and "chụp" is used with photos) súng và chơi với con chó của mình.
  Vợ tôi ("là" used here is not correct/necessary) 42 tuổi và hiện cô là một sinh viên ngôn ngữ tiếng việt. Cô thích đọc sách (must be used with "books") và thích đi du lịch ra nước ngoài.

   

  Your Vietnamese is very good. Keep up and good luck :)

  My family

  Tôi có bốn người trong gia đình của tôi. (wrong) Gia đình tôi có bốn người.
  Tôi có Đó là (hoặc gia đình tôi gồm) một người cha (tôi: with/without OK), một người mẹ (tôi), một người anh trai (tôi) và một người vợ (tôi).
  Cha của tôi 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Cha tôi từng làm việc như (đã từng là: better) một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM. Ông thích xem phim và lịch sử Hoa Kỳ.
  Mẹ tôi 65 tuổi và là một bà nội trợ.  Bà ấy thích nói chuyện chính trị và lái xe ô tô lớn (những chiếc ô tô lớn) 
  Anh trai của tôi là một sĩ quan cảnh sát trong thành phố Sterling Heights. Ông (Anh ấy) thích chụp súng và chơi với con chó của mình.
  Vợ tôi 42 tuổi và hiện cô là một sinh viên ngôn ngữ tiếng việt. Cô thích đọc và thích đi du lịch ra (with/without ra: Ok) nước ngoài.

  My family

  Tôi có bốn người trong gia đình của tôi.  Gia đình tôi có bốn người.
  Tôi có một người cha, một người mẹ, một người anh trai và một người vợ.
  Cha của tôi là 66 tuổi và đã nghỉ hưu. Cha tôi từng làm việc như một thợ điện cho Tổng công ty xe hơi GM. Ông thích xem phim và ( you should put a verb here, like "Nghiên cứu về" means "To do a research about ") lịch sử Hoa Kỳ.
  Mẹ tôi 65 tuổi và là một bà nội trợ. Bà  ấy thích nói chuyện về chính trị và lái xe ô tô lớn.  ( The adj "lớn" doesn't really neccessary here :D )
  Anh trai của tôi là một sĩ quan cảnh sát trong của ( the preposition "của" means "of" sounds better ) thành phố Sterling Heights. Ông thích chụp  ( i don't understand this word? does it mean "taking pictures of guns? If so, you should say "chụp hình các khẩu súng" ) súng và chơi với con chó của mình.
  Vợ tôi là 42 tuổi và hiện cô   là một sinh viên ngành ngôn ngữ tiếng việt Việt.  Bà ấy thích đọc sách ( she likes reading books )và thích ( don't need to repeat the word "thích" again ) đi du lịch ra nước ngoài.

   

  Your Vietnamese is very good :D keep it up 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More