Site Feedback

Cô ấy làm nghề gì ?

vocabulary

ảnh : picture (is it same than hinh or there is a difference?)
bác sĩ :doctor
cảnh sát : policeman
giáo viên : teacher
giáo sư : professor
học sinh: pupil
làm: to work
lính cứu hỏa : fireman
nghề : job, occupation
ngưo'̀i bán hàng : salesperson
nhà báo: journalist
phi công: pilot
tài xế: driver
thư ký: secretary
y tá: nurse

Hôm nay tôi đang tim mốt làm viêc trong công ty của hóq học

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Cô ấy làm nghề gì ?

  vocabulary

  ảnh : picture (is it the sameas hình)
  bác sĩ :doctor
  cảnh sát : policeman
  giáo viên : teacher
  giáo sư : professor
  học sinh: pupil
  làm: to work
  lính cứu hỏa : fireman
  nghề : job, occupation
  ngưo'̀i bán hàng : salesperson
  nhà báo: journalist
  phi công: pilot
  tài xế: driver
  thư ký: secretary
  y tá: nurse

  Hôm nay tôi đang tim mốt làm viêc (một việc làm) trong công ty của hóq (hóa) học

  -> Today, I want to find a job in Chemiscal company

   

  I am not sure about the last sentence, is that corrected in English?

  Cô ấy làm nghề gì ?

  vocabulary

  ảnh : picture (is it same than hinh or there is a difference?)
  bác sĩ :doctor
  cảnh sát : policeman
  giáo viên : teacher
  giáo sư : professor
  học sinh: pupil
  làm: to work
  lính cứu hỏa : fireman
  nghề : job, occupation
  ngưo'̀i bán hàng : salesperson
  nhà báo: journalist
  phi công: pilot
  tài xế: driver
  thư ký: secretary
  y tá: nurse

  Hôm nay tôi đang tim mốt làm viêc trong công ty của hóq (hóa ) học

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More