Site Feedback

What a life !

hey
Không có văn bản trong thời gian dài như vậy!
Tôi rất sẵn sàng cho học kỳ này của các trường đại học đã qua. Lớp học luôn luôn là căng thẳng,
rất nhiều thử nghiệm và rất nhiều và rất nhiều nghiên cứu để làm. đó là niềm vui nhưng tôi đang kiệt sức
Làm thế nào là cuộc sống trường học của bạn? Tốt? Mệt mỏi? Xấu?

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  What a life !

  hey
  Không có văn bản  (bài viết nào) trong thời gian dài như vậy! (Lâu rồi chưa viết một bài nào)
  Tôi rất sẵn sàng cho học kỳ này ở trường đại học các trường đại học đã qua. Lớp học luôn luôn căng thẳng, rất nhiều thử nghiệm và rất nhiều,  rất nhiều nghiên cứu để làm. đó là niềm vui (Điều đó thực sự vui/thú vị) nhưng tôi đang kiệt sức
  Làm thế nào là cuộc sống trường học của bạn như thế nào? Tốt? Mệt mỏi? Xấu? Tồi tệ? Không ổn?

  You should write a English version, I can help you better!

  What a life !

  hey (Xin chào)
  Không có văn bản bài viết (nào) trong thời gian dài như vậy! ( hoặc bạn có thể viết: Đã quá lâu rồi tôi chưa viết 1 bài nào! )

  Tôi rất sẵn sàng cho học kỳ này ở trường đại học của các trường đại học đã qua. Lớp học luôn luôn căng thẳng, rất nhiều thử nghiệm và rất nhiều và rất nhiều nghiên cứu để làm. đó là niềm vui Điều đó thật vui nhưng tôi đang kiệt sức
  Làm thế nào là cuộc sống trường học của bạn? Cuộc sống ở trường học của bạn như thế nào? Tốt? Mệt mỏi? Xấu? Không ổn?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More