Site Feedback

Học tieng việt

Hiện nay tôi học tiếng Việt rất chăm chỉ.
Hàng ngày cố gắng học thuộc từ tiếng Việt mà học hôm trước hôm sau là quên......

Tôi thấy khó nhất là cách sử dùng từ chứ, đấy, nhé, nhỉ, đi, lên


Tôi đã hiểu rồi sử dùng nhé, "nhé" sử dùng dược nếu bạn nói đề nghị.

Nhưng mà tôi không biết chắc chắn sử dùng tù chứ, đấy, lên và đi


Mặc dù học tiếng Việt khó mà tôi hay hihi

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Học tiengtiếng Việt

  Hiện nay tôi học tiếng Việt rất chăm chỉ.
  Hàng ngày tôi cố gắng học thuộc từ tiếng Việt mà học hôm trước hôm sau là quên......

  Tôi thấy khó nhất là cách sử dùng dụng từ chữ* "chứ", "đấy", "nhé", "nhỉ", "đi", "lên".


  Tôi đã hiểu rồi sử cách dùng chữ "nhé",. "Nhé" sử dùng dược nếu bạn nói đưa ra (một) lời đề nghị.

  Nhưng mà tôi không biết chắc chắn sử cách dùng chữ "chứ", "đấy", "lên""đi".


  Mặc dù học tiếng Việt khó mà tôi hay hihi.  ==================


  1.  "Nhé", "chứ",... là chữ chứ không phải từ, vì bản thân chúng không có nghĩa. "Lên" và "đi" có thể là từ.


  2. "Chứ" dùng khi bạn muốn nói tới một sự đối lập, hoặc muốn phủ định điều được nói trước đó.

  VD: A: Lớp tiếng Hàn học vào thứ sáu.

        B: Là thứ năm chứ!


  3. "Đấy" có nhiều nghĩa và cách dùng.

  - chỉ vị trí đã được nhắc tới trước đó, mà người nghe và người nói không chạm vào được, hoặc thấm chí là không thể thấy được (ở đấy, ở chỗ đấy)

  - ám chỉ người hoặc vật đã được nhắc trước đó (người đấy, cái đấy)

  - dùng khi nói, không có nghĩa: dùng để nhấn mạnh, khẳng định lại điều đã được nhắc trước đó (Đấy, đã nói rồi mà!)


  4. "Đi", ngoài là động từ đi, thì trong văn nói nó mang tính thúc giục người khác làm một việc gì đó, thường dùng trong câu mệnh lệnh (Ăn đi! Học bài đi!)


  5. "Lên" là từ chỉ hướng chuyển động lên phía trên (Lên cầu thang, tiến lên phía trước)

  Học tieng việt

  Hiện nay tôi học tiếng Việt rất chăm chỉ.
  Hàng ngày tôi cố gắng học thuộc từ tiếng Việt mà học hôm trước hôm sau là quên......

  Tôi thấy khó nhất là cách sử dùng từ chứ, đấy, nhé, nhỉ, đi, lên


  Tôi đã hiểu cách rồi sử dùng từ "nhé" rồi, "nhé" sử được dùng dược nếu bạn nói một đề nghị.

  Nhưng mà ( Tuy nhiên ) tôi không biết chắc chắn sử cách dùng từ chứ, đấy, lên và đi 


  Mặc dù học tiếng Việt khó nhưngtôi hay hihi

  P/S :

  Từ "chứ" bạn có thể dùng như một lời đề nghị,mặc dù bạn không biết chắc câu trả lời
   " lên " được dùng trong cụm từ " nhanh lên " có nghĩa thúc đẩy ai đó làm một việc gì đó nhanh hơn

  " đấy " như trong câu " bạn thấy đấy " diễn tả một hành động, một sự vật mà bạn chắn chắn biết là sự thật
   "đi" nghĩa cơ bản của nó là di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác.Nhưng trong cụm từ " đi đi ", nghĩa của từ " đi " là bạn muốn người nghe không ở đây nữa, bạn muốn họ đi càng nhanh càng tốt.

   

   

   

   Học tiếng việt

  Hiện nay tôi học tiếng Việt rất chăm chỉ.
  Hàng ngày, tôi cố gắng học thuộc từ tiếng Việt mà học hôm trước hôm sau là quên...... 

  Tôi thấy khó nhất là cách sử dùng từ: chứ, đấy, nhé, nhỉ, đi, lên 


  Tôi đã hiểu rồi sử dụng "nhé", "nhé" sử dùng dụng được nếu bạn nói đề nghị. 

  Nhưng mà Tuy nhiên,  tôi không biết chắc chắn sử dùng dụng  từ: chứ, đấy, lên và đi 


  Mặc dù học tiếng Việt khó mà tôi lại thấy hay. hihi.

   

  Both "dùng" and "sử dụng" have meaning is "use". Don't say "sử dùng". Tiếng Việt của bạn rất tốt. 

   

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More