Site Feedback

Lâu rồi mình không có viết trên italki.

Mình nhận ra lâu rồi mình không có viết trên italki.com. Khi vào lớp 12, mình rất bận về học hàng nhưng mặc dụ mình cổ gắng như thế nào, mình cảm thấy mình không thể đật được kết qua mình muốn..

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Lâu rồi mình không (có) viết trên italki.

  Mình nhận ra lâu rồi mình không có viết trên italki.com. Khi vào lớp 12, mình rất bận về học hàng hành. nhưng Mặc dụ̣ mình cổ gắng như thế nào, nhưng mình cảm thấy mình không thể đật đạt được kết qua mình muốn..

  Lâu rồi mình không (có) viết trên italki.

  Mình nhận ra lâu rồi mình không (có) viết (gì) trên italki.com. Khi vào lớp 12, mình rất bận về (vì) học hàng hành nhưng mặc dụ mình cổ gắng như thế nào, mình vẫn cảm thấy mình không thể đật đạt được kết qua quả mình muốn..

   

  * "không có viết" is not so common, it's somehow poetic or to intentionally emphasize in colloquial language

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More