Site Feedback

унута албадым

унута албадым

сейылдеп бакка барган,
сезымдеркүйүп жанган.
алгачкы жолугушуп,
айарлап бырге баскан.
сүйүгө күбөө болгон,
жүрөккө сүйүү толгон.
андагы айлуу түндү,
унтам деп унута албадым!


биз барчу жалгыз дарак,
сулуудай чачын тарап.
тосчу елем мен өзүңдү,
келет деп күтүп самап.
кучактай бекем кысып,
от болуп дене ысып.
ылептер күйгөн күндү,
унутам деп унута албадым!

бактым деп сөз берышкен,
башкача жан ергыткен.
кыйышбас жандар елек,
кызыл гүл сен перыштем.
кантейын колдон учтуң,
кайдыгер башка жанга...
чай куйган жубай бүттүң...
бирок мен сены естеп,
унутам деп унута албадым !

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  унута албадым

  унута албадым

  сейилдеп бакка барган,
  сезимдер күйүп жанган.
  алгачкы жолугушуу,
  айарлап бирге баскан.
  сүйүгө күбөө болгон,
  жүрөккө сүйүү толгон.
  андагы айлуу түндү,
  унутам деп унута албадым!


  биз барчу жалгыз дарак,
  сулуудай чачын тарап.
  тосчу элем мен өзүңдү,
  келет деп күтүп самап.
  кучактап бекем кысып,
  от болуп дене ысып.
  илептер күйгөн күндү,
  унутам деп унута албадым!

  бактым деп сөз беришкен,
  башкача жан ергиткен.
  кыйышбас жандар елек,
  кызыл гүл сен периштем.
  кантейин колдон учтуң,
  кайдыгер башка жанга...
  чай куйган жубай бүттүң...
  бирок мен сени эстеп,
  унутам деп унута албадым !

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Kyrgyz

  Show More