Site Feedback

आज मौसम धेरै जाडो छ​।

यो बिहान हिउँ आए। मत्रै -३ उपाधि सेन्टिग्रेडमा तापमान थिए। बाटोहरु धेरै बरफ जमेको थिए। धेरै गाडीहरु दुर्घटनाग्रस्त थिए। गर्मी पाएर दुध चिया पिउन्छु।

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  आज मौसम धेरै जाडो छ।

  यो बिहान हिउँ Paryo। तापमान -३ degree सेन्टिग्रेडमा थिyo। बाटोहरुma धेरै बरफ जमेको थिyo। धेरै गाडीहरु दुर्घटनाग्रस्त vayeka थिए।

  Tato पाएuna दुध चिया पिउछु।

  आज मौसम धेरै जाडो छ। better आज धेरै जाडो छ।

   

  यो बिहान हिउँ आए।

  आज बिहान हिउ पर्‍यो । 

   

  मत्रै -३ उपाधि सेन्टिग्रेडमा तापमान थिए।

  तापमान -३ (may be degree celcuis after that, I don't know how  it is written in Nepali sorry) मात्रै थियो ।

   

  बाटोहरु धेरै बरफ जमेको थिए। 

  बाटोहरुमा धेरै बरफ जमेको थियो ।


  धेरै गाडीहरु दुर्घटनाग्रस्त थिए। good 


  गर्मी पाएर दुध चिया पिउन्छु।

  दुध चिया बनाएर पिउछु ।

   

  Good try. I am not sure if बनाएर is the right word. 

   

  मलाई पनि चिया खाने मन छ तर मेरो घरमा दुध नै छैन । Can you understand it ? :) 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Nepali

  Show More