Site Feedback

یک داستان

امروز من که داستان صحبت خواهیم کردم .
این داستان ، یکی از داستان های مورد علاقه ی من است .
داستان اسم : جین ایر .
این داستان برای دختر "جین " هست .
جین دختر یتیم هست ، هر دو مادرش و پدرش مردند .
دختر جین با عمش زندگی می کرد ، او عمو اش که جین را دوست داشت ،اما خاله اش ( یعنی زن ى عمو ) که جین را دوست نداشت .
بعد از مدت کمی عمو اش مرد ، و دختر جین غمکین بود .
جین عمه اش گفت : تو بچه ی بد هست .. و دروغگو هست!
جین عمه اش به یتیم خانه ارسال داشت .
در یتیم خانه ، جین بیمار شد و دوست او مرد ، یعنی زیاد به سختی مشکلات متحمل شد .
بعد سال ها و سال ها گزشتند ، جین مربی شد ( مثل اموزگار مثل معلم ) .
با طور کلی ، این داستان خوشحال نیست ولی واقعی هست و من واقعیت و کلاسیک را دوست دارم !

من از داستان خواندم : http://vocaroo.com/i/s0uQYpm5bFMo
- تصحيح : اسم داستان .

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  یک داستان

  امروز من که داستان صحبت خواهیم کردم .

  امروز من درباره ی یک داستان صحبت خواهم کرد
  این داستان ، یکی از داستان های مورد علاقه ی من است .

  داستان اسم : جین ایر .

  اسم داستان: جین ایر
  این داستان برای دختر "جین " هست .

  این داستان درباره ی یک دختر به نام جین است
  جین دختر یتیم هست ، هر دو مادرش و پدرش مردند .

  جین یک دختر یتیم است، و پدر و مادرش مرده اند
  دختر جین با عمش زندگی می کرد ، او عمو اش که جین را دوست داشت ،اما خاله اش ( یعنی زن ى عمو ) که جین را دوست نداشت .

  جین با عمویش زندگی می کرد. عموی جین او را دوست داشت، اما زن عمویش او را دوست نداشت
  بعد از مدت کمی عمو اش مرد ، و دختر جین غمکین بود .

  بعد از مدتی عموی جین مرد و او خیلی غمگین شد
  جین عمه اش گفت : تو بچه ی بد هست .. و دروغگو هست!

  زن عموی جین به او گفت: تو بچه ی بدی هستی.. و دروغگو هستی
  جین عمه اش به یتیم خانه ارسال داشت .

  زن عموی جین او را به یتیم خانه فرستاد
  در یتیم خانه ، جین بیمار شد و دوست او مرد ، یعنی زیاد به سختی مشکلات متحمل شد .

  یعنی مشکلات و سختی های زیادی را تحمل کرد
  بعد سال ها و سال ها گزشتند ، جین مربی شد ( مثل اموزگار مثل معلم ) .

  بعد از گذشت چند سال جین معلم شد
  با طور کلی ، این داستان خوشحال نیست ولی واقعی هست و من واقعیت و کلاسیک را دوست دارم !

  به طور کلی این داستان یک داستان کمدی (خنده دار) نیست اما واقعی است و من داستان های واقعی و کلاسیک را دوست دارم

  من از داستان خواندم : http://vocaroo.com/i/s0uQYpm5bFMo
  - تصحيح : اسم داستان .

  یک داستان

  امروز من که داستانی را برایتان تعریف صحبت خواهم یم کردم .
  این داستان ، یکی از داستان های مورد علاقه ی من است .
  داستان اسم داستان : جین ایر است .
  این داستان برای در مورد دختری به نام "جین " هست .
  جین دختر یتیمی هست که ، هر دو مادرش و پدرو مادرش هر دو مرده اند .
  دختر جین با عمه اش زندگی می کرد ، او عمویش اش که جین را دوست داشت ،اما خاله اش ( یعنی زن ى عمو ) که جین را دوست نداشت .
  بعد از مدتی کمی عمویش اش مرد ، و به خاطر ان دختر جین غمگین کین شد بود .
  جین عمه اش به او گفت : تو بچه ی بدی هستی .. و دروغگو هستی!
  جین عمه اش او را به یتیم خانه فرستاد ارسال داشت .
  در یتیم خانه ، جین بیمار شد و دوست او مرد و او، یعنی دچار زیاد به سختی و مشکلات زیادی متحمل شد .
  بعد سال ها بعد و سال ها گزشتند ، جین مربی مدرسه شد ( مثل اموزگار مثل معلم ) .
  با به طور کلی ، این داستان  داستان شادی خوشحال نیست ولی واقعی هست و من  داستان های واقعی ت و کلاسیک را دوست دارم !

  من از داستان را در اینجا روخوانی کرده ام خواندم : http://vocaroo.com/i/s0uQYpm5bFMo
  - تصحيح ی: اسم داستان .

   

   

  ** موفق باشی.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More