Site Feedback

悲しみ。。。

Boku no shinzou wo kowareta.
Nanze?
Kanojo wa hashita, ga watashi wa kuchi-hige wo souchioushita kara.
Kanojo wa totemo ni hayai wo hashimashou, chinami ni.

僕の心臓をこわれた。
なんぜ?
彼女ははした、が私は口ー髭をそうちおうしたから。
彼女はとてもにはやいをはしましょう、ちなみに。

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  悲しみ。。。

  Boku no shinzou wo kowareta.
  Nanze?
  Kanojo wa hashita, ga watashi wa kuchi-hige wo souchioushita kara.
  Kanojo wa totemo ni hayai wo hashimashou, chinami ni.

  僕の心臓(こころ)こわれた。
  ぜ?


  彼女ははした、が私は口ー髭をそうちおうしたから。
  彼女はとてもにはやいをはしましょう、ちなみに。

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More