Site Feedback

ວັນອາທິດ

ວັນອາທິດກໍຖືວ່າເປັນວັນຍຸດແລະກໍເປັນວັນຄອບຄັວຂອງຊາວໄທ ຊາວໄທສ່ວນໃຫຍ່ກໍໃຊ້ເວລາຍູ່ເຮືອນກັບລູກເຕົ້າ ບາງຄອບຄັວກໍ່ພາກັນໄປທ່ຽວຕາມສົວນສາທາລະນະ ແລະຕຽມກັບຂ້າວໄປກິນພ້ອມ ຕອນແລງມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ແລນອອກກຳລັງກາຍ ບາງຄອບຄັວໄດ້ນຳລດຖີບໄປພ້ອມ ເພື່ຖີບອ້ອມສວນສາທາລະນະ ແຕ່ສຳຮັບຕັວຂ້ອຍມັກໄປທ່ຽວຕາມພິພິທະພັນຫຼືໄປທະເລໃກ້ກຸງເທບ ຂ້ອຍວາງແຜນວ່າສິໄປເບີ່ງປາສາດເມືອງສິງ ຍູ່ພາກກາງຂອງໄທບໍ່ໄກຈາກກຸງເທບ ໂດຍໄປກັບລົດໄຟ ລາຄາຄຶດເປັນເງີນ 570 ບາດຫຼືຄຶດເປັນເງີນລາວ 148,200 ກີບ ທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາຍາກໄປທ່ຽວໝ່ອງໃດກໍ່ບໍ່ຍາກ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ວັນອາທິດ

  ວັນອາທິດກໍຖືວ່າເປັນວັນຍຸດພັກແລະກໍເປັນວັນຄອບຄັວຄົວຂອງຊາວໄທ ຊາວໄທສ່ວນໃຫຍ່ກໍໃຊ້ເວລາຍູ່ຢູ່ເຮືອນກັບລູກເຕົ້າ ບາງຄອບຄັວຄົວກໍ່ພາກັນໄປທ່ຽວຕາມສົວນສວນສາທາລະນະ ແລະຕຽມກຽມກັບຂ້າວຂອງກິນໄປກິນພ້ອມ ຕອນແລງມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ແລນແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ ບາງຄອບຄັວຄົວໄດ້ນຳລດລົດຖີບໄປພ້ອມ ເພື່ເພື່ອຖີບອ້ອມສວນສາທາລະນະ ແຕ່ສຳຮັບລັບຕັວຕົວຂ້ອຍມັກໄປທ່ຽວຕາມພິພິະພັນຫຼືໄປທະເລໃກ້ກຸງເທບ ຂ້ອຍວາງແຜນວ່າສິໄປເບີ່ງເບິ່ງປາສາດເມືອງສິງ ຍູ່ຢູ່ພາກກາງຂອງໄທບໍ່ໄກຈາກກຸງເທບ ໂດຍໄປກັບລົດໄຟ ລາຄາຄຶດຄິດເປັນເງີນເງິນ 570 ບາດຫຼືຄຶດຄິດເປັນເງີນເງິນລາວ 148,200 ກີບ ທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາຍາກຢາກໄປທ່ຽວໝ່ອງບ່ອນໃດກໍ່ບໍ່ຍາກ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More