Site Feedback

Who am I? in Vietnamese :)

 

Tên chị là Vero. Hiện tại chị đang sống ở Mỹ. Chị học tiếng Pháp và tiếng Việt...
that's all I can say :)
oh another one:
Trời hơi nóng, phải không? :)

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Who am I? in Vietnamese :)

  Tên chị là Vero. Hiện tại chị đang sống ở Mỹ. Chị đang học tiếng Pháp và tiếng Việt... (If you are learning Vietnamese and French, If you can speak Vietnamese and French, you should say: "Chị có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Việt)
  that's all I can say :)
  oh another one:
  Trời hơi nóng, phải không? :) - It's correct

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More