Site Feedback

Bạn thân cửa tôi (phần 1)

Xin chào!

Bạn thân cửa tôi và tôi gặp nhau bảy tháng trước. Tôi vừa bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagalog. Một người bạn cửa em ấy đã viết một bài lời chú bằng tiêng Ang và tôi sửa chữa cái này. Sau nói chuyện bằng Italki, chúng tôi tiếp tục bằng FB và Skype vì nhanh hơn. Cuộc nói chuyện là hơi thường dến ngày ...

Dể dược tiếp tục... (to be continued... haha)

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Bạn thân của tôi (phần 1)

  Xin chào!

  Bạn thân của tôi và tôi quen nhau bảy tháng trước vừa lúc tôi bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagalog. Một người bạn của em ấy đã viết một bài bằng tiêng Anh và tôi đã sửa nó. Sau khi nói chuyện qua Italki, chúng tôi tiếp tục bằng FB và Skype vì nhanh hơn. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đển ngày...

  Còn nữa... (to be continued... haha)

  Bạn thân cửa  của tôi (phần 1)

  Xin chào!

  Bạn thân cửa của tôi và tôi gặp nhau bảy tháng trước. Tôi vừa bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagalog. Một người bạn cửa của em ấy đã viết một bài lời chú bằng tiêng Ang và tôi sửa chữa cái này. Sau nói chuyện bằng Italki, chúng tôi tiếp tục bằng FB và Skype vì nhanh hơn. Cuộc nói chuyện là hơi thường dến ngày ...

  Dể dược tiếp tục... (to be continued... haha)

   

  Xin chào !

  bạn thân của tôi và tôi đã gặp nhau 7 tháng trước khi tôi bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagola. Bạn của bạn của bạn ấy viết một bài bài luận bằng tiếng anh và nhờ tôi sửa nó. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau qua FB và skype vì thuận tiện hơn.

  Bạn thân cửa tôi (phần 1)

  Xin chào!

  Bạn thân cửa của tôi và tôi gặp nhau bảy tháng trước. Tôi vừa bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagalog. Một người bạn cửa của em ấy đã viết một bài lời chú bài văn bằng tiêng Ang Anh và tôi giúp bạn ấy sửa lỗi bài viết ấy [ this means "I helped him/her correcting the notebook ] sửa chữa cái này. Sau cuộc nói chuyện bằng Italki, chúng tôi tiếp tục bằng nói chuyện trên FB và Skype vì nhanh hơn. Cuộc nói chuyện là hơi thường dến ngày <--- I don't understand this sentence, what do you mean?

  Dể dược tiếp tục Còn tiếp .. (to be continued... haha)

   

  Tiếng Việt của anh rất khá, cố gắng lên nhé. Khi nào mới có phần 2? Tôi đang chờ đó ;) 

  Bạn thân cửa tôi (phần 1)

  Xin chào!

  Bạn thân cửa tôi và tôi gặp nhau bảy tháng trước. Tôi vừa bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagalog. Một người bạn cửa em ấy đã viết một bài lời chú bằng tiêng Ang và tôi sửa chữa cái này. Sau nói chuyện bằng Italki, chúng tôi tiếp tục bằng FB và Skype vì nhanh hơn. Cuộc nói chuyện là hơi thường dến ngày ...

  Dể dược tiếp tục... (to be continued... haha)

   

  Bảy tháng trước, khi tôi vừa bắt đầu dùng Italki để học tiếng Tagalog, tôi đã gặp một người bạn mà em của bạn ấy đã viết một bài văn bằng tiếng Anh và nhờ tôi sửa. Sau khi nói chuyện với nhau trên italki, chúng tôi đã tiếp tục nói chuyện trên fb và skype, vì nhanh hơn.

  Is this your thinking? 7 months ago, when I first used italki to learn Tagalog, I met a friend whose brother had written a notebook and I corrected that notebook. After talking in italki, we continued talking in FB and Skype, because it's much faster.

  "Cuộc nói chuyện là hơi thường dến ngày" mean: we talked together every day?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More