Site Feedback

ໄປຕະຫຼາດ

ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄປຕະຫຼາດໄປຊື້ໝາກໄມ້ ເຂົາເຈົ້າຂາຍຫຼາຍແນວ ເຊັ່ນ ໝາກນັດ,ໝາກກ້ຽງ,ໝາກພ້າວ,ໝາກ້ຽງໃຫຍ່,ໝາກຮຸງສຸກ,ໝາກມີ້,ໝາກສີດາ ຂ້ອຍມັກກິນໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາຄາມັນແພງ ຂ້ອຍກໍ່ຖາມແມ່ຄ້າວ່າລຸດລາຄາໄດ້ບໍ່ ແມ່ຄ້າກໍ່ລຸດລາຄາໃຫ້ບໍ່ຫຼາຍ ຂ້ອຍຊື້ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ມາ 2 ໜົ່ວຍ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Lao

  Show More