Site Feedback

Viet/Eng (My first all Viet entry.)

1.Có mọt ngưới tên Khoa. Anh Khoa là mọt ngưới nói chơi rất nhiều. Sau đó, tôi xóa hắn.
Hắn không dạy tôi, không tôn trọng tôi, và chơi quá nhiều trong qua group skype call. Hắn đung paltalk.

2. Mọt ngưới tên Hau. Hau thích tranh luận. Người này không có gì để dạy tiếng Việt...Sau đó, tôi xóa ngưới này. (Hau là trẻ hơn tôi).

3. Tôi đã xóa nhiều người trong qua skype và QQ. =(

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viet/Eng (My first all Viet entry.)

  If you don't like a person you could say "thằng" for man and "con nhỏ" for woman (this usually use in speaking vietnamese, not writing vietnamese)

  1.Có một thằng/người tên Khoa. Anh Khoa là một người thường xuyên chọc ghẹo tôi. Sau đó, tôi xóa hắn.
  Hắn không dạy tôi, không tôn trọng tôi, và chọc tôi quá nhiều trong qua group skype call. Hắn dùng paltalk.

  2. Một ngưới tên Hậu. Hậu thích tranh luận. Người này không có gì để dạy tiếng Việt...Sau đó, tôi xóa ngưới này. (Hậu trẻ hơn tôi).

  3. Tôi đã xóa nhiều người trong qua skype và QQ. =(

  It's how I understand your entry :) sorry if I get it wrong.

   

  Viet/Eng (My first all Viet entry.)

  1.Có một người tên Khoa. Anh Khoa là mt người nói chơi đùa rất nhiều. Sau đó, tôi xóa hắn.
  Hắn không dạy tôi, không tôn trọng tôi, và chơi đùa quá nhiều trong qua group skype call. Hắn đung dùng paltalk.

  2. Mt ngưới tên Hau (Hậu). Hau thích tranh luận. Người này không có gì để dạy được tiếng Việt ...Sau đó, tôi xóa ngưới này. (Hau trẻ hơn tôi).

  3. Tôi đã xóa nhiều người trong qua skype và QQ. =(

   

   

  Viet/Eng (My first all Viet entry.)

  1.Có mọt ngưới một người tên ( là ) Khoa. Anh Khoa là mọt ngưới một người  hay đùa giỡn nói chơi rất nhiều. Sau đó, tôi xóa hắn.
  Hắn không dạy tôi, không tôn trọng tôi, và chơi quá nhiều trong qua group skype call. Hắn đung dùng paltalk.

  2.Mọt ngưới Một người tên Hau. Hau thích tranh luận. Người này không có gì để không hề dạy tiếng Việt cho tôi ...Sau đó, tôi xóa ngưới người này. (Hau  (thì )trẻ hơn tôi). 


  3. Tôi đã xóa nhiều người trong qua trong skype và QQ. =(

   

  Your Vietnamese is quite good, but you need to write it more naturally :) i can teach you Vietnamese if you like. ( And of course, i won't be like those two guys who you have mentioned above :)) )

   

  Viet/Eng (My first all Viet entry.)

  1.Có mọtngưới một người tên Khoa. Anh Khoa là mọt ngưới một người nói chơi rất nhiều. Sau đó, tôi xóa hắn.
  Hắn không dạy tôi, không tôn trọng tôi và chơi quá nhiều trong qua group skype call. Hắn đung paltalk.

  2. Mọt ngưới Một người tên Hau. Hau thích tranh luận. Người này không có gì để dạy tiếng Việt...Sau đó, tôi xóa ngưới này. (Hau  thì trẻ hơn tôi).

  3. Tôi đã xóa nhiều người trong qua trong skype và QQ. =(

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More