Site Feedback

Cebuano drills 7b - I found a teacher

  OOPT

Mas taas pa siya kaysa niya. She is taller than him.
Mas taas pa ang bata kaysa iyang inahan. The child is taller than her mother.
Mas gamay imung kawo kaysa akong kawo. Your cap is smaller than my hat.
Mas dako akong ilong kaysa imu. My nose is bigger than yours.

Ni-anhi siya uban sa iyang gamay nga iro. He came with his small dog.
Ni-anhi siya uban sa iyang itom nga kawo. She came with her black hat.
Ni-anhi ang bata nga lalaki uban sa iyang silhig "kabayo". The boy came with his broom "horse".
Ni-anhi mi uban sa among motorsiklo. We came with our motorbike.

Pwede ka muuban nako? Can you come with me? (Please follow me.)
Pwede ka muuban niya? Can you go with her? (Please follow her.)
Pwede ko muuban nimu? Can I come with you?
Pwede akong iro muuban nimu? Can my dog come with you?
Pwede imung iro muuban nako? Can your dog go with me?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Other

  Show More