Site Feedback

Kumusta po kayo?

Magandang gabi. Ako si Chris. Nakatira sa Albuquerque, NM. Gusto kong mag-aral ng Tagalog para sa aking kaibigan. Ikinagagalak ko pong makilala kayo?

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Kumusta po kayo?

  Magandang gabi. Ako si Chris. Nakatira sa Albuquerque, NM. Gusto kong mag-aral ng Tagalog para sa aking kaibigan. Ikinagagalak ko pong makilala kayo?

  Kumusta po kayo?

  Magandang gabi. Ako si Chris. Nakatira sa Albuquerque, NM. Gusto kong mag-aral ng Tagalog para sa aking kaibigan. Ikinagagalak ko pong makilala kayo? .


  There's nothing here to correct other than ending your paragraph with wrong punctuation. Really, this is perfect. Way to go! ;)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More