Site Feedback

My third all Viet entry

Có một đứa trẻ 11 tuổi đang sử dụng italki, con trẻ (con gái) muốn học tiếng Nhật vì đứa trẻ này thích xem (Japanese tv shows) chương trình truyền hình Nhật Bản. Tôi nghĩ italki có một giới hạn tuổi....nhung ma khong có.

oi troi oi.

đứa này gửi cho tôi một dài (message)...đứa này is little Miss Hậu
End---

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  My third all Viet entry

  Có một đứa trẻ 11 tuổi đang sử dụng italki, nó muốn học tiếng Nhật vì nó thích xem chương trình truyền hình Nhật Bản (Japanese tv shows). Tôi nghĩ italki có một giới hạn tuổi....nhung ma khong có.

  oi troi oi.

  đứa này gửi cho tôi một tin nhắn...đứa này is little Miss Hậu
  End---

  My third all Viet entry

  Có một bé gái 11 tuổi muốn học tiếng Nhật vì này thích xem (Japanese tv shows) chương trình truyền hình Nhật Bản. Tôi nghĩ italki có một mục giới hạn tuổi....nhung ma khong (nhưng mà không) có.

  oi troi oi (trời ơi).

  đứa này gửi cho tôi một dài (message = tin nhắn)...đứa này little Miss Hậu
  End---

  My third all Viet entry

  Có một đứa trẻ 11 tuổi đang sử dụng italki, con trẻ (con gái) muốn học tiếng Nhật vì đứa trẻ này thích xem (Japanese tv shows) chương trình truyền hình Nhật Bản. Tôi nghĩ italki có một giới hạn tuổi....nhưng mà không có.

  ôi tri ơi. 

  đứa Em/bạn này gửi cho tôi một tin nhắn dài (message)...đứa Em/bạn này is little Miss Hậu
  End---

  My third all Viet entry

  Có một đứa trẻ 11 tuổi đang sử dụng italki, còn trẻ (con gái) muốn học tiếng Nhật vì đứa trẻ này thích xem chương trình truyền hình Nhật Bản. Tôi nghĩ italki có một giới hạn tuổi....nhưng mà không có. 


  oi troi oi. =.=

  đứa này gửi cho tôi một tin nhắn dài...đứa này is little Miss Hậu ("đứa này" -> impolite!) 

  End---

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More