Site Feedback

vị sao toi phài học tiếng việt!!

Đến thanh phố hu chi minh có bún tháng rồi,nhưng tôi cảm thấy cái gì không biệt .không nghỉ,không nói ,không việt ,không nói chuyện và người Việt Nam ,tôi biết rất ít từ
mõi .tôi là lãng phí thời gian và lãng phí tiện.vẫn có sáu tháng tôi sẽ về nhà ,ở đây có rất nhiều bạn bè tôi không thể quên.anh yêu em sai gon .vv ,,,,,,,

Share:

 • 0   
 •  
 • Sam
 • Jan 02, 2014
 • 3 corrections
 • 280 views
 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Vì sao tôi phải học tiếng việt.

   

  Đến thành phố Hồ Chí Minh 4 tháng rồi, nhưng tôi cảm thấy cái gì cũng không biết. Tôi không thể suy nghĩ, viết, và nói chuyện với người Việt Nam vì tôi biết rất ít từ. Tôi cảm thấy đang lãng phí thời gian và lãng phí tiền. Còn sáu tháng nữa tôi sẽ về nhà, ở đây có rất nhiều bạn bè tôi không thể quên. Anh yêu em Sài Gòn.vv ,,,,,,,

   

  This is the English translation of my correction.

  Why I have to learn Vietnamese.

   

  I have been in Ho Chi Minh for 4 months already, but I feel like I know nothing. I cannot think, write and speak with Vietnamese people because I know very few volcabulary. I am feeling like I am wasting my time and money here. Six more months till I go back. I have a lot of friends here that I cannot forget. I love you Sai Gon.

  vị sao toi phài học tiếng việt!!

  Đến thanh phố hu chi minh có bún tháng rồi,nhưng tôi cảm thấy cái gì không biệt .không nghỉ,không nói ,không việt ,không nói chuyện và người Việt Nam ,tôi biết rất ít từ
  mõi .tôi là lãng phí thời gian và lãng phí tiện.vẫn có sáu tháng tôi sẽ về nhà ,ở đây có rất nhiều bạn bè tôi không thể quên.anh yêu em sai gon .vv ,,,,,,,

  Vì sao tôi phải học Tiếng Việt?

  Dù đã ở thành phố Hồ Chí Minh 4 tháng rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy có quá nhiều thứ không biết. Tôi không biết nói, không biết viết, không biết làm sao bắt chuyện với người Việt Nam. Tôi biết rất ít từ mới. Tôi đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình. Chỉ còn có 6 tháng nữa là tôi sẽ về nhà. Ở đây có rất nhiều bạn bè mà tôi không thể nào quên. Anh yêu em - Sài Gòn! :)

  Well, this is just my correction. There will be lots of ways to express what you want to say in Vietnamese. Keep trying, one day you will make progress. Good luck!

  vị sao toi tôi phài phải học tiếng việt!!

  đến thanh thành phố hu chi minh Hồ Chí Minh có bún bốn tháng rồi, nhưng tôi cảm thấy cái gì không biệt không biết gì hết :không nghỉ nghĩ ,không nói ,không việt viết ,không nói chuyện với người Việt Nam ,tôi biết rất ít từ mõi mới .tôi Tôi đang lãng phí thời gian và lãng phí tiện tiền. vẫn có Chỉ sáu tháng nữa thôi, tôi sẽ về nhà. đây có rất nhiều bạn bè tôi không thể quên. Anh yêu em sai gon Sài Gòn .vv ,,,,,,,

   

  Hope it helps! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More