Site Feedback

Năm này mình đã biến 30 tuồi .

 

ở Bắc Mỹ, nhiều người thường nói rằng khi đến 30 tuổi là rất buồn và khó chịu.

mọi người nói rằng ở tuổi 30 bạn sẽ mất đi sự tư do mà bạn từng có khi bạn 20 tuổi
Ở tuổi 30, người ta phải có sự nghiệp và đi làm, cũng phải tiết kiệm tiền và trả hóa đơn. Khi bạn đến 30 tuổi thì cuộc sống sẽ chậm lại. Không còn có thể thức khuya và không thể đi ngủ muộn. Cơ thể của bạn không còn khỏe như trước, và bạn không còn có thể chơi các môn thể thao như khi bạn còn trẻ.

Khỏi phải nói là mình không đông ý với nó.
Bây giờ mà mình đã bước vào ở tuồi 30 mình không thấy điều gì khác nhau.

mình nghĩ răng là vấn đề với đến lớn tuổi là người thường suy nghĩ về nó quá nhiếu.
Xã hội hay tạo ra những ý về cách thức thế giới, nhưng nó là sai lầm. Khi mình là thiều niên, mình đã nghĩ tuồi 30 là già lắm. Nhưng nó vi xã hội làm cho nó là quạn trong.
Thay đổi từ một ngày khác, đừng thay đổi thế giới.
Nều bạn tập trung vào cảm giác lớn tuổi thì bạn sẽ cảm giác lớn tuổi. Nó chỉ là tâm lý thôi.

Khi mấy tuần trước là sinh nhật mình, lẽ dĩ nhiên mình không cảm thấy đã già hơn.
Mình vẫn rất khỏe, chưa buồn ngủ. không ngạc nhiên mình cảm thấy bình thường
Khi mình đến 30tuổi nó không có gì thay đổi với mình, vị tuổi chỉ là một số

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Năm này mình đã 30 tuổi rồi .

  ở Bắc Mỹ, nhiều người thường nói rằng khi đến 30 tuổi bạn sẽ rất buồn và khó chịu.

  mọi người nói rằng ở tuổi 30 bạn sẽ mất đi sự tư do mà bạn từng có khi bạn 20 tuổi
  Ở tuổi 30, người ta phải có sự nghiệp và đi làm, cũng phải tiết kiệm tiền và trả hóa đơn. Khi bạn đến 30 tuổi thì cuộc sống sẽ chậm lại. Không còn có thể thức khuya và không thể đi ngủ muộn. Cơ thể của bạn không còn khỏe như trước, và bạn không còn có thể chơi các môn thể thao như khi bạn còn trẻ.

  Khỏi phải nói là mình không đồng ý với nó.
  Bây giờ mà mình đã bước vào ở tuồi 30 mình không thấy điều gì khác cả.

  mình nghĩ rằng là mọi người thường suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tuổi tác.
  Xã hội hay tạo ra những lối suy nghĩ áp đặt, những rào cản, nhưng nó là sai lầm. Khi mình là thiếu niên, mình đã nghĩ tuồi 30 là già lắm. Nhưng chính vì xã hội đã làm cho nó trở nên quan trong.
  Hãy thay đổi từng ngày, đừng thay đổi thế giới.
  Nều bạn tập trung vào cảm giác lớn tuổi thì bạn sẽ cảm giác lớn tuổi. Nó chỉ là tâm lý thôi.

  Khi mấy tuần trước là sinh nhật mình, lẽ dĩ nhiên mình không cảm thấy đã già hơn.
  Mình vẫn rất khỏe, chưa buồn ngủ. không ngạc nhiên là mình cảm thấy bình thường
  30 tuổi không có gì thay đổi với mình, vị tuổi chỉ là một con số

  Năm này mình đã biến bước sang tuổi 30 tuồi .

  ở Bắc Mỹ, nhiều người thường nói rằng khi đến 30 tuổi, bạn sẽ cảm thấy rất buồn và khó chịu.

  mMọi người nói rằng ở tuổi 30 bạn sẽ mất đi sự tự do mà bạn từng có khi bạn 20 tuổi.
  Ở tuổi 30, người ta phải có sự nghiệp và đi làm, cũng phải tiết kiệm tiền và trả hóa đơn. Khi bạn đến 30 tuổi thì cuộc sống sẽ chậm lại. Không còn có thể thức khuya và không thể đi ngủ muộn. Cơ thể của bạn không còn khỏe như trước, và bạn không còn có thể chơi các môn thể thao như khi bạn còn trẻ.

  Khỏi phải nói là mình không đông đồng ý với nó điều này.
  Bây giờ, mà mình tuy đã bước sang vào ở tuồi 30 nhưng mình không thấy điều gì khác nhau quá nhiều sự khác biệt so với trước đây.

  mình Mình nghĩ răng rằng, là vấn đề với đến người lớn tuổi là người họ thường suy nghĩ về nó quá nhiếu nhiều.
  Xã hội hay tạo ra những ý về cách thức thế giới, nhưng nó là sai lầm. (I dont get the meaning of this sentence. Can you write it in English?) Khi mình còn là thiều thiếu niên, mình đã nghĩ tuồi 30 tuổi là già lắm. Nhưng nó vi xã hội làm cho nó là quạn trong. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.
  Thay đổi từ một ngày khác Hãy thay đổi bản thân mình, đừng thay đổi thế giới.
  Nều Nếu bạn tập trung vào cảm giác lớn tuổi thì bạn sẽ cảm giác cứ mãi cho rằng mình lớn tuổi, thì bạn sẽ thấy thực sự mình đã lớn tuổi. Nó Điều đó chỉ là do tâm lý mà thôi.

  Khi mMấy tuần trước là sinh nhật mình, lẽ dĩ nhiên mình không cảm thấy đã già hơn.
  Mình vẫn rất khỏe, dù đã khuya nhưng mình vẫn chưa buồn ngủ. kKhông mấy ngạc nhiên, mình cảm thấy bình thường. 
  Khi mình đến 30 tuổi, nó mọi thứ vẫn không có gì thay đổi với mình, vị vì tuổi chỉ là một con số mà thôi.

  "Sẽ có rất nhiều cách sửa khác nhau đối với bài viết này của anh, trên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em mà thôi. Anh tiếp tục cố gắng nhé! :) Thân ái."

  Năm này mình đã biến 30 tuồi .

  Bắc Mỹ, nhiều người thường nói rằng khi đến 30 tuổi là rất buồn và khó chịu. 

  Mọi người nói rằng ở tuổi 30 bạn sẽ mất đi sự tư do mà bạn từng có khi bạn 20 tuổi
  Ở tuổi 30, người ta phải có sự nghiệp và đi làm, cũng phải tiết kiệm tiền và trả hóa đơn. Khi bạn đến 30 tuổi thì cuộc sống sẽ chậm lại. Không còn có thể thức khuya và không thể đi ngủ muộn. Cơ thể của bạn không còn khỏe như trước, và bạn không còn có thể chơi các môn thể thao như khi bạn còn trẻ.

  Khỏi phải nói là (mọi người chỉ dùng trong văn nói, trong văn viết anh nên dùng từ "Tất nhiên" sẽ tốt hơn) mình không đông ý với nó. (điều đó) 
  Bây giờ mà mình đã bước vào ở tuồi 30, mình không thấy điều gì khác nhau.

  Mình nghĩ răng là vấn đề với đến lớn tuổi là người thường suy nghĩ về nó quá nhiu.
  Xã hội hay tạo ra những ý về cách thức thế giới, nhưng nó là sai lầm. Khi mình là thiếu niên, mình đã nghĩ tuồi 30 là già lắm. Nhưng đó vì xã hội làm cho nó là quạn trng.
  Thay đổi từ một ngày khác, đừng thay đổi thế giới. (em cũng không hiểu ý anh)
  Nếu bạn tập trung vào cảm giác lớn tuổi thì bạn sẽ cảm giác thực sự lớn tuổi. Nó chỉ là tâm lý thôi.

  Khi Mấy tuần trước là sinh nhật mình, lẽ dĩ nhiên mình không cảm thấy đã già hơn.
  Mình vẫn rất khỏe, chưa buồn ngủ. không ngạc nhiên mình cảm thấy bình thường
  Khi mình đến 30 tuổi nó không có gì thay đổi với mình, vì tuổi chỉ là một con số.

   

  Good job! Anh viết tốt hơn rất nhiều, cách diễn đạt suy nghĩ cũng mạch lạc hơn. Keep fighting!

  Năm này mình đã biến bước sang tuổi 30 tuồi .

  ở Bắc Mỹ, nhiều người thường nói rằng khi đến 30 tuổi là rất buồn và khó chịu.

  mMọi người nói rằng ở tuổi 30 bạn sẽ mất đi sự tư tự do mà bạn từng có khi bạn 20 tuổi
  Ở tuổi 30, người ta phải có sự nghiệp và đi làm, cũng phải tiết kiệm tiền và trả hóa đơn. Khi bạn đến 30 tuổi thì cuộc sống sẽ chậm lại. Không còn có thể thức khuya và không thể đi ngủ muộn. Cơ thể của bạn không còn khỏe như trước, và bạn không còn có thể chơi các môn thể thao như khi bạn còn trẻ.

  Khỏi phải nói là mình không đông đồng ý với nó.
  Bây giờ mà mình đã bước sang vào ở tuồi tuổi 30 mình không thấy điều gì khác nhau. (it's more natural)

  mình nghĩ răng rằng là vấn đề với đến lớn tuổi tuổi tác là do người ta thường suy nghĩ về nó quá nhiếu nhiều.
  Xã hội hay tạo ra những ý về cách thức thế giới (I don't understand what you mean much), nhưng nó là sai lầm. Khi mình là thiều thiếu niên, mình đã nghĩ tuồi tuổi 30 là già lắm. Nhưng nó vi chính xã hội làm cho nó là quạn trong  quan trọng. 
  Thay đổi từ một ngày khác, đừng thay đổi thế giới. (Can you tell me more this idea?)
  Nều nếu bạn tập trung vào cảm giác luôn nghĩ rằng mình lớn tuổi thì bạn sẽ cảm giác rằng bạn thực sự lớn tuổi. Nó Đó chỉ là tâm lý thôi.

  Khi mấy tuần trước là sinh nhật mình, lẽ dĩ nhiên nhưng mình không cảm thấy đã già hơn chút nào cả.
  Mình vẫn rất khỏe, chưa buồn ngủ. không ngạc nhiên mình cảm thấy bình thường
  Khi mình đến 30tuổi nó không có gì thay đổi với mình, vị tuổi chỉ là một con số

  (If I were you, I will say Mình dù 30 tuổi nhưng không có gì thay đổi với mình, vì tuổi chỉ là một con số).

   

  I really hope it helps. If you want to practise more, you can contact to me. I am happy to help you. ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More