Site Feedback

Viet/Eng 1/3/14

new vocabulary:
woman=người phụ nữ
rich = giàu
beauitful = xinh
remind = nhắc nhở, làm nhớ lại
Heiress= Người thừa kế
only with =với nam giới
appreciate = nên

Expanding this vocabulary:
WITH~ với, cùng, cùng với, về, <How do I use all of these? See number 4 to begin correcting!

1) I don't understand why Chinese men want to befriends with pretty/beautiful Chinese women. All of the Chinese men want pretty/beautiful women...or...beautiful rich intelligent chinese women .

1) Tôi khêng biết tạo sao đàn ông Trung Quốc muốn làm bạn y một giàu người phụ nữ.
Tất cả những người đàn ông Trung Quốc muốn phụ nữ xinh đẹp...hoặc...phụ nữ Trung Quốc thông minh giàu đẹp.

2) It reminds me of a movie name Ooku. (Japanese movie.) The heiress must have children only with handsome men.

2)Nó nhắc nhở tôi một bộ phim Ooku. (phim Nhật Bản.) Người thừa kế phải có con với nam giới đẹp trai.

3) I think people should appreciate all the levels of beauty
3) Tôi nghĩ mọi người nên đánh giá cao tất cả các cấp độ của đẹp(?)

-----------------------------------
WITH

4) Anything else?
4) cũng như hom?

5) [pronoun] want to eat with [pronoun]
5) Em muốn đi ăn vế chị

6)with the though/and to think?
6) Cũng nghĩ ....?

7) Think with us.
7) Suy nghĩ với chúng tôi
Question: Why can't it be suy nghĩ (ý or e) chúng tôi?
I usually say (ý or e)...I hope that made sense.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viet/Eng 1/3/14

  new vocabulary:
  woman=người phụ nữ
  rich = giàu
  beauitful = xinh
  remind = nhắc nhở, làm nhớ lại
  Heiress= Người thừa kế
  only with =với nam giới chỉ với
  appreciate = nên / đánh giá cao

  Expanding this vocabulary:
  WITH~ với, cùng, cùng với, về, <How do I use all of these? See number 4 to begin correcting!

  1) I don't understand why Chinese men want to befriends with pretty/beautiful Chinese women. All of the Chinese men want pretty/beautiful women...or...beautiful rich intelligent chinese women .

  1) Tôi khêng không biết tạo tại sao đàn ông Trung Quốc muốn làm bạn với một một giàu người phụ nữ xinh xắn/đẹp.
  Tất cả những người đàn ông Trung Quốc muốn phụ nữ xinh đẹp...hoặc...phụ nữ Trung Quốc thông minh, giàu đẹp.

  2) It reminds me of a movie name Ooku. (Japanese movie.) The heiress must have children only with handsome men.

  2)Nó nhắc nhở tôi một bộ phim tên Ooku. or you can write "Nó khiến tôi nhớ tới một bộ phim tên Ooku" (sounds more natural) (phim Nhật Bản.) Người thừa kế phải có con với nam giới đẹp trai.

  3) I think people should appreciate all the levels of beauty
  3) Tôi nghĩ mọi người nên đánh giá cao tất cả các cấp độ của sắc đẹp(?)

  -----------------------------------
  WITH

  4) Anything else?
  4) cũng như hom? còn điều gì nữa không?

  5) [pronoun] want to eat with [pronoun]
  5) Em muốn đi ăn vế với chị

  6)with the though/and to think?
  6) Cũng nghĩ ....? Nghĩ về việc....gì đó..?

  7) Think with us.
  7) Suy nghĩ với chúng tôi (or suy nghĩ cùng chúng tôi)
  Question: Why can't it be suy nghĩ (ý or e) chúng tôi?  => I don't understand about your question. Maybe you want to say that "ý or e" means "with'' in Vietnamese?

  I usually say (ý or e)...I hope that made sense.

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More