Site Feedback

วันปีใหม่ของทุกๆคนเป็นอย่างไงไรบ้าง

ฉันกำลังฉลองปีใหม่ของฉันในบ้านของป้าฉัน เธอมีแขกเยอะ รวมทั้งเพื่อนๆของเธอเด็กๆของเพื่อนที่อยู่ข้างฉันและครอบครัวของฉัน อาหารมหัศจรรย์และอร่อยมากๆ ฉันรักอาหารมาก เรามีอาหารเย็น จนกว่าเรานับเป็นปีใหม่ หลังจากที่เรานับ เราเราเริ่มที่จะยิงดอกไม้ไฟด้านนอก หน้าบ้านเพื่อนบ้านด้วย แม้จะหนาวมากนอก เรายังคงดำเนินการโดยใช้ดอกไม้ไฟ มันเป็นเสียงดังมากเกินไป แต่เป็นที่น่ากลัว และมูลค่าการมองเห็นดอกไม้ไฟสวยมาก ตลอดจนดอกมะตาดในท้องฟ้า ฉันเริ่มจะมีอาการเจ็บคอจากควันในอากาศ ในวันถัดไป ฉันป่วยยังเพราะสภาพอากาศ ฉันตอนนี้ได้รับเป็นอย่างดี นี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ดีของปีใหม่ 2014 สำหรับฉัน

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  วันปีใหม่ของทุกๆ คนเป็นอย่างไงไรบ้าง

  ฉันกำลังฉลองปีใหม่ของฉันในบ้านของป้าฉัน เธอมีแขกเยอะ รวมทั้งเพื่อนๆ ของเธอ เด็กๆ ของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านฉันและครอบครัวของฉัน อาหารมหัศจรรย์และอร่อยมากๆ ฉันรักชอบอาหารมาก เรามีกินอาหารเย็น ไปจนกว่าเราจะนับถอยหลังเป็นปีใหม่ หลังจากที่เรานับถอยหลัง เราเราเริ่มที่จะยิงจุดดอกไม้ไฟด้านนอก หน้าบ้านเพื่อนบ้านด้วย แม้จะหนาวมากข้างนอก เรายังคงำเนินทำการจุดโดยใช้ดอกไม้ไฟ มันเป็นเสียงดังมากเกินไป แต่เป็นที่น่ากลัว แต่และมูลคุ้มค่ากับการมองเห็นดอกไม้ไฟที่สวยมาก ตลอดจนเหมือนดอกมะตาดในท้องฟ้า ฉันเริ่มจะมีอาการเจ็บคอจากควันในอากาศ ในวันถัดไปมา ฉันก็ป่วยยังเพราะสภาพอากาศ ฉันตอนนี้ฉันหายเป็นปกติได้รับเป็นอย่างดี นี้ไม่ได้นี่เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีของปีใหม่ 2014 สำหรับฉัน

  วันปีใหม่ของทุกๆคนเป็นอย่างไงไรบ้าง

  วันปีใหม่ของทุกๆคนเป็นอย่างไรบ้างครับ


  ฉันกำลังฉลองปีใหม่ของฉันในบ้านของป้าฉัน เธอมีแขกเยอะ รวมทั้งเพื่อนๆของเธอเด็กๆของเพื่อนที่อยู่ข้างฉันและครอบครัวของฉัน

  ฉันกำลังฉลองปีใหม่ืที่บ้านป้าฉัน มีแขกมาร่วมงานหลายคน มีทั้งเพื่อนๆของเธอ ลูกๆของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้าน และครอบครัวของฉัน


  อาหารมหัศจรรย์และอร่อยมากๆ ฉันรักอาหารมาก เรามีอาหารเย็น

  อาหารเย็นที่เรากินอร่อยมากๆ ฉันชอบมาก 

   

  จนกว่าเรานับเป็นปีใหม่ หลังจากที่เรานับ เราเราเริ่มที่จะยิงดอกไม้ไฟด้านนอก หน้าบ้านเพื่อนบ้านด้วย

  ตอนใกล้ถึงเที่ยงคืนของปีใหม่ เราได้นับถอยหลังกัน และเริ่มจุดพลุดอกไม้ไฟข้างนอกบ้านฉัน และเพื่อนบ้านฉันก็จุดด้วย

   

  แม้จะหนาวมากนอก เรายังคงดำเนินการโดยใช้ดอกไม้ไฟ

  แม้อากาศจะหนาวมากข้างนอก เราก็ยังคงจุดพลุกันต่อไป

   

  มันเป็นเสียงดังมากเกินไป แต่เป็นที่น่ากลัว และมูลค่าการมองเห็นดอกไม้ไฟสวยมาก ตลอดจนดอกมะตาดในท้องฟ้า

  เสียงพลุดัีงมากและน่ากลัว แต่ก็คุ้มค่า เพราะดอกไม้ไฟสวยมาก รวมถึงพลุแบบกระบอกไม้บรรจุดินปืน

   

  ฉันเริ่มจะมีอาการเจ็บคอจากควันในอากาศ

  ฉันเริ่มเจ็บคอจากควันในอากาศ

   

  ในวันถัดไป ฉันป่วยยังเพราะสภาพอากาศ ฉันตอนนี้ได้รับเป็นอย่างดี 

  อีกวันถัดมา ฉันป่วยเพราะสภาพอากาศ แต่ตอนนี้ฉันได้รับการรักษาเป็นอย่างดีแล้ว

   

  นี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ดีของปีใหม่ 2014 สำหรับฉัน

  นี่ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของปีใหม่ 2014 สำหรับฉันเลย

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More