Site Feedback

Downtime verhaal - 16de - 22de December

 

Het COREPER vergadering was op de 17de, een dinsdag. Als voorzitter van de Raad was de Litouwse diplomaat de eerste om te spreken. Juliette was zenuwachtig, elke toespraak die passeerde, zag ze dat de beurt van VK was bijna aankomen en ze verwachten dat haar baas Julian echt overtuigend vanaf het begin zou zijn. Julian's toespraak was onberispelijk, velen waren onder de indruk, maar duidelijk niemand wist die Juliette de toespraak had geschreven. De noodzaak om troepen naar Syrië te sturen was imminent. En Julian had er zeer duidelijk gemaakt (he made it clear in his speech). Nu twijfelde hij of deze klootzakken diplomaten van BENELUX hen zou uitdagen.

Uiteraard uitgedaagden ze en de vergadering in het COREPER werd steeds verwarmd (a heated dabete(?)). Juliette kon niets zeggen maar stuurde ze briefjes, die ambtenaren noemen "diplomatieke koeriers", voor Julian met een aantal ideeën die hij zou kunnen gebruiken in zijn volgende toespraken. Terwijl bestreden de diplomaten in de vergaderzaal, Juliette benutte om de aanwezigen van de Benelux diplomaten roepen om te proberen een aantal compromissen in het COREPER sluiten. Haar grootvader had haar geleerd dat een groot deel van de politiek niet voorkomen in de officiële gemiddelden, maar wel achter de coulissen. Dit was de ideaal plek om te manipuleren en te overtuigen uw bondgenoten of vijanden. Uiteindelijk had de COREPER vergadering niet ver vooruit gegaan, maar Julian was zeer tevreden met de prestaties van zijn staf, zowel binnen als buiten de vergaderzaal.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Downtime verhaal - 16de - 22de December

  De COREPER vergadering was op de 17de, een dinsdag. Als voorzitter van de Raad was de Litouwse diplomaat de eerste om te spreken. Juliette was zenuwachtig, elke toespraak die passeerde zag ze dat de beurt van het VK dichterbij kwam en ze verwachtte dat haar baas Julian vanaf het begin echt overtuigend zou zijn. Julian's toespraak was onberispelijk, velen waren onder de indruk, maar duidelijk niemand wist dat Juliette de toespraak had geschreven. De noodzaak om troepen naar Syrië te sturen was imminent. En Julian had dit zeer duidelijk gemaakt (in zijn toespraak). Nu twijfelde hij of deze klootzakken van diplomaten van de BENELUX hen zouden uitdagen.

  Uiteraard daagden ze hen uit en de vergadering in het COREPER werd steeds vuriger. Juliette kon niets zeggen maar schreef briefjes, die ambtenaren "diplomatieke koeriers" noemden, voor Julian met een aantal ideeën die hij zou kunnen gebruiken in zijn volgende toespraken. Terwijl de diplomaten in de vergaderzaal met elkaar in gevecht waren, benutte Juliette dit moment om de aanwezige Benelux diplomaten bijeen te roepen om te proberen een aantal compromissen in het COREPER sluiten. Haar grootvader had haar geleerd dat een groot deel van de politiek in het echt niet niet plaatsvond op het publieke toneel, maar achter de coulissen. Dit was de ideale plek om uw bondgenoten of vijanden te manipuleren en te overtuigen. Uiteindelijk was er in de COREPER vergadering niet veel vooruitgang geboekt, maar Julian was zeer tevreden met de prestaties van zijn staf, zowel binnen als buiten de vergaderzaal.

   

  1. "zenuwachtig" klinkt relatief "zwak", alsof de spanning haar teveel wordt. "vol spanning" zou wel laten zien dat ze het spanned vond, maar niet dat ze er "zenuwachtig" van werd. Dat past wellicht beter bij haar personage.

  2. "elke toespraak die passeerde". Als het stap voor stap gaat dan kan de toespraak van Julian nooit continu "dichtbij" zijn. Het moment van de toespraak nadert, het komt dichterbij.

  3. volgorde van zinsdelen is anders dan in het Engels. Joke maakte hier al een opmerking over in haar verbtering van je vorige stuk. Zij snapt de regels hiervoor denk ik een stuk beter dan ik. :)

  4. "klootzakken van diplomaten" dit is een constructie om toch een zelfstandig naamwoord (meestal een scheldwoord) te kunnen gebruiken. Ik weet niet of het echt goed Nederlands is. Meestal gebruik je de constructie in combinatie met een organisatie. Net zoals je kan zeggen, "die medewerkers van de gemeente" kan je zeggen: "die klootzakken van de gemeente". Veiliger is gewoon een zelfstandig naamwoord: "achterbakse diplomaten" ofzo.

  5. "briefjes sturen aan/naar". "briefjes schrijven voor/aan". "briefjes sturen voor" kan niet.

  6. Ik twijfel aan de term "diplomatieke koeriers" die je noemt. Heb je daar een bron voor?

  7. "met elkaar in gevecht waren", of "elkaar bestreden", maar dit laatste klinkt wat stijf. "met elkaar vochten" kan ook. Niet stijf.

  8. Ik heb "dit moment" ingevoegd omdat er anders geen lijdend voorwerp is. Je benut altijd iets. Ook mogelijk: "Juliette benutte de tijd waarin de diplomaten met elkaar vochten om ..."

  9. In plaats van "met officiele middelen" heb ik voor "op het publieke toneel" gekozen omdat je voor een metafoor van plaats gebruikt met "achter de coulissen". Het een contrasteert zo met het ander, en het maakt het gebruik van het werkwoord "plaatsvinden op" mogelijk, welke een vermelding van plaats of tijd vereist.

  10. "uw" gebruiken in "uw vijanden" is een typisch Vlaams verschijnsel. Ik weet niet of het goed Nederlands is (dwz: wellicht ook niet goed in Vlaanderen). In Nederland gebruiken we "uw" alleen als we iemand beleefd willen aanspreken. Bijv "U moet uw aangifte voor eind April hebben verstuurd." "Uw aanvraag zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt.". Gebruik anders gewoon "je".

  11. "vooruitgang boeken"  is vanuit het perspectief van de vertegenwoordigers van het VK.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Dutch

  Show More