Site Feedback

ผมกำลังหนังสือมานีมานะ

สวัสดีครับ วันนี้ผมอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยครับ หนังสือเล่มนี้สำรับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ อ่านภาษาไทยยาก เเต่ผมชอบนิทานมานีมานะ ผมเรียนวัฒนธรรมไทย สนุกดีครับ

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ผมกำลังอ่านหนังสือมานีมานะ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาษาไทยอ่านยาก เเต่ผมชอบเรื่องมานีมานะ ผมเรียนวัฒนธรรมไทย สนุกดีครับ

  ผมกำลังอ่านหนังสือมานีมานะ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำรับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาษาไทยอ่านยาก เเต่ผมชอบ(นิทาน)เรื่องมานีมานะ ผมเรียนวัฒนธรรมไทย สนุกดีครับ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More