Site Feedback

שלג

ירד הרבה שלג בשבוע הזאת. יש עדיין קצת על הקרקע, אבל לא כבתחילה. אהבתי את זה כי היה יפה ולא עבדתי במשך כל השבוע. אז, אני מודה לאל על שלג ויומיים חופשים!

אני יודעת ששלג לא יורד הרבה בישראל, אבל כשזה יורד, אתם אוהבים את זה?

לכולם שקוראים את זה - תודה!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  שלג

  ירד הרבה שלג בשבוע הזאת השבוע. יש עדיין קצת על הקרקע האדמה, אבל לא כבתחילה כבר פחות. אהבתי את זה כי היה יפה ולא עבדתי במשך כל השבוע. אז, אני מודה לאלוהים על השלג ועל יומיים חופשיים!

  אני יודעת ששלג לא יורד הרבה שלא יורד הרבה בישראל, אבל כשזה יורד, אתם אוהבים את זה?

  לכולם שקוראים את זה - תודה!

   

  אוהבים שלג בישראל עד שזה מגיע בכמויות ויש הפסקות חשמל

  שלג

  ירד הרבה שלג בשבוע הזה. יש עדיין קצת על הקרקע, אבל לא כמו בהתחלה. אהבתי את זה כי היה יפה ולא עבדתי במשך כל השבוע. אז, אני מודה לאל על השלג ויומיים חופשיים!

  אני יודעת ששלג לא יורד הרבה בישראל, אבל כשהוא יורד, אתם אוהבים את זה?

  לכל מי שקורא את זה - תודה!

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More