Site Feedback

Viet/Eng 2/27/14

Vocabulary:
improve: cải thiện


1) I think I can improve my working with kids experience. (roughly translated)
1) Tôi nghĩ rằng tôi có thể cải thiện tại nơi làm việc của tôi.


2) My site coordinator helped me a lot when I was working.
2) Site coordinator của tôi đã giúp tôi rất nhiều.

3) I don't think I can handle- very goofy kids
3) Tôi không nghĩ rằng tôi có thể-very goofy kids.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viet/Eng 2/27/14

  Vocabulary:
  improve: cải thiện


  1) I think I can improve my working with kids experience. (roughly translated)
  1) Tôi nghĩ rằng tôi có thể cải thiện tại nơi làm việc của tôi.

  Did you mean "working-with-kid experience"? If so, that means "Tôi nghĩ rằng tôi có thể cải thiện kinh nghiệm làm việc với trẻ con của mình/tôi". Otherwise, I have no idea. lol

  *kinh nghiệm = experience, làm việc với trẻ con/trẻ em = working with kids, của mình/ của tôi = my.


  2) My site coordinator helped me a lot when I was working.
  2) Người quản lý của tôi đã giúp tôi rất nhiều khi tôi còn làm việc.


  3) I don't think I can handle- very goofy kids
  3) Tôi không nghĩ rằng tôi có thể trị được những đứa trẻ ngu ngốc.

   

  Feel free to ask if you don't understand. We'll discuss further

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More