Site Feedback

อยากนอน

วันนี้วันจันทร์ แต่ง่วงไป เพราะไม่มีการนอนพอที่วันอาทิตย์
แต่วันนี้ต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือ ครูเขียนที่กระดานดำสอนความรู้ แต่ฉันฟังเข้าไม่ได้ อยากนอน แต่ไม่กล้านอน กลัวครูว่าฉัน
ถ้าไม่มีการนอนพอ จะไม่มีพลังงานพอที่ใช้ไปทำงานหรือเรียน ดังนั้น เราน่าจะนอนพอ!

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  อยาก'ง่วงนอน

  วันนี้วันจันทร์  มีแต่ง่วงนอนไป เพราะเมื่อคืนวันอาทิตย์ ไม่มีการนอนไม่พอที่วันอาทิตย์
  แต่วันนี้ต้องไปโรงเรียน เพื่อเรียนหนังสือ ครูเขียนและอ่านที่กระดานดำสอนความรู้ แต่ฉันฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ได้ อยากง่วงนอน แต่ไม่กล้านอน กลัวครูว่าฉัน
  ถ้านอนไม่มีการนอนพียงพอ จะไม่มีพลังงานแรงพอที่ใช้ไปทำงานหรือเรียน ดังนั้น เราน่าจะต้องนอนให้เพียงพอ!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More