Site Feedback

Một con dê cái ngoan cố

Ngày xưa, có một con dê cái tất ngoan cố.Một hôm ,dê cái bị đau răng và không chịu được,nên nó chạy đi tìm thầy thuốc chim gõ kiến chữa.Khi nhìn thấy gõ kiến ,dê cái thì kêu :đau quá ,đau quá.Gõ kiến thì hỏi nó :Chị dê cái ơi,đau răng nào?Nhưng dê cái ngoan cố trả lời : Mày là thầy thuốc,nhưng không biết răng nào của tao là đau,chết rồi ,chết rồi,mày nên về nhà làm nông dân đi.Nghe xong những lời của dê cái ,gõ kiến giận quá và nhổ ngay một cái răng lành của dê.
Gõ kiến có như con dê cái này nói :chết rồi ,chết rồi ....không?Sự Thật là dê cái này chết rồi ,không phải là gõ kiến.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Bài sửa của Ruan Tai He rất hay. Hoan hô! Tôi chỉ sửa lại chút ít.

  Một con dê cái ngoan cố.

  Ngày xưa, có một con dê cái rất ngoan cố. Một hôm, dê cái bị đau răng. Nó chịu đau hết nổi nên phải chạy đi tìm thầy thuốc chim gõ kiến để chữa. Khi nhìn thấy gõ kiến, dê cái kêu: “Đau quá, đau quá”. Gõ kiến hỏi nó: “Chị dê cái ơi, chị đau cái răng nào?” Dê cái ngoan cố trả lời: “Mày là thầy thuốc mà lại không biết răng nào của tao đau. Chết tiệt! Chết tiệt! Mày về nhà làm nông dân đi là vừa”. Nghe  xong những lời của dê cái, gõ kiến giận quá nhổ ngay một cái răng lành của dê.
  Gõ kiến có phải là đồ chết tiệt như con dê cái này nói không? Sự thật dê cái mới là đồ chết tiệt chứ không phải là gõ kiến.  Một con dê cái ngoan cố

  Ngày xưa, có một con dê cái rất ngoan cố.Một hôm ,dê cái bị đau răng và không chịu được,nên nó chạy đi tìm thầy thuốc chim gõ kiến để chữa.Khi nhìn thấy gõ kiến ,dê cái thì kêu :đau quá ,đau quá.Gõ kiến thì hỏi nó :Chị dê cái ơi,chị đau cái răng nào?Nhưng dê cái ngoan cố trả lời : Mày là thầy thuốc,mà lại không biết răng nào của tao đau,chết rồi ,chết rồi,chết tiệt, chết tiệt, mày nên về nhà làm nông dân đi.Nghe xong những lời của dê cái ,gõ kiến giận quá và nhổ ngay một cái răng lành của dê.
  Gõ kiến có phải là đồ chết tiệt như con dê cái này nói không?Sự thật dê cái mới là đồ chết tiệt  , chứ không phải là gõ kiến.

  Một con dê cái ngoan cố

  Ngày xưa, có một con dê cái tất rất ngoan cố.Một hôm ,dê cái bị đau răng và không chịu được,nên nó chạy đi tìm thầy thuốc chim gõ kiến chữa bệnh.Khi nhìn thấy gõ kiến ,dê cái thì kêu :đau quá ,đau quá.Gõ kiến thì hỏi nó :Chị dê cái ơi,đau răng nào?Nhưng dê cái ngoan cố trả lời : Mày là thầy thuốc,nhưng không biết răng nào của tao đau. Chết rồi ,chết rồi! Mày nên về nhà làm nông dân đi.Nghe xong những lời của dê cái ,gõ kiến giận quá và nhổ ngay một cái răng lành của dê.
  Gõ kiến có như con dê cái này nói :chết rồi ,chết rồi ....không?Sự Thật là dê cái này chết rồi ,không phải là gõ kiến. (这个句的意思我看不懂。。)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More