Site Feedback

tutukipun piyambak

Kula boten sumerep, Gusti Pangeran badhe damel punapa kalih gesang kula, saben dinten penggalih kula boten bingah amargi wonten tiyang-tiyang ingkang boten remen kalih kula. Nanging manawi dipun tangleti, larenipun sanjang boten wonten punapa-punapa.

Nggih boten punapa-punapa, sae punapa awon, kula lampahi kemawon... Leres punapa boten ngendikanipun lare punika, tutukipun piyambak.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More