Site Feedback

Kiem jestem?

Powiedają, że niedźwiedzie zimą odpoczywają i nie lubią, kiedy ktokolwiek ich budzi. Jestem na pewno niedźwiedziem i zima się nie kończy.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Nagranie: https://audioboo.fm/boos/1971198-kim-jestem

  Kim jestem?
  Powiadają, że niedźwiedzie zimą odpoczywają i nie lubią, kiedy ktoś je budzi. Jestem na pewno niedźwiedziem i zima się nie kończy.


  1. Na pewno jestem niedźwiedziem.

  2. Jestem na pewno niedźwiedziem.

  Zmiana szyku wyrazów w zdania w języku polskim najczęściej powoduje przesunięcie akcentu logicznego. Czasami daje to efekt stylu wysokiego albo archaizacji.

  W tym akurat przypadku szyk nie ma znaczenia, a kolejność jest neutralna, chociaż wariant 1 jest częstszy.


  3. Zima się (jeszcze) nie kończy

  Użycie tu słowa "jeszcze" nie jest konieczne.


  4. Powiadają, że ... / Mówi się, że .../ Mówią, że ...

  Pierwszy wariant jest z języka literackiego, ale jak najbardziej uzasadniony w tym przypadku.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Polish

  Show More