Site Feedback

aswako galitmo

Ang pangalan asawako ay Corring.
ngayon aswako galit sa akin, kasi nagalimutan bumili ng tinapay.
"pasensya na, bukas bibili ng tinapay".
"mabuti" sabiko asawamo. Asawoko magtrabaho maraming oras,
dahil siya pagod na pagod. Siya tulog buong araw!.
Ang pangalan iha amin ay Chloe. Siya nag-aaral ng Nars.
Siya ngayon may sakit, kasi panahon sa Hollanda msasyado malamig.
Sabe siya ang iinom ng maraming at mainit tsokolate gatas.
Inaasahan ang maintindihanmo ako!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ang pangalan ng asawa_ko ay Corring.
  ngayon ang asawa_ko galit sa akin, kasi nakalimutan kong bumili ng tinapay.
  "pasensya na, bukas bibili ako ng tinapay".
  "mabuti" sabi_ng asawa ko. Ang asawa ko ay nagtrabaho ng maraming oras,
  dahil siya ay pagod na pagod. Siya ay natulog ng buong araw!.
  Ang pangalan iha amin ay Chloe. Siya ay nag-aaral ng Narsing.
  Siya ngayon ay may sakit, kasi ang panahon sa Holland ay masyadong malamig.
  Sabi ko sa kanya na uminom siya ng maraming mainit na tsokolateng gatas
  Sana ay maiiintindihan nyo/ ninyo ako!

  The revisions made by Doris Day are correct. There are just a few possible refinements that you may wish to consider.

  "bukas bibili ako ng tinapay". = tomorrow I’ll buy bread.

  “bukas na lang ako bibili ng tinapay”. = I’ll just buy bread tomorrow.

  Ang asawa ko ay nagtatrabaho ng maraming oras, dahil siya ay pagod na pagod. = My wife works for many hours, because she is exhausted.

  Ang asawa ko ay nagtatrabaho ng maraming oras at dahil dun, siya ay pagod na pagod. = My wife works for many hours and because of that, she is exhausted.

  Ang asawa ko ay nagtatrabaho ng maraming oras kaya siya ay pagod na pagod. = My wife works for many hours that’s why she is exhausted.

  Dahil siya ay pagod na pagod, siya ay tulog buong araw! = Because she is exhausted, she sleeps all day!

  Ang pangalan ng iha namin ay Chloe. (“Iha” is derived from the Spanish “hija”. It was popularly used in the first half of the last century when a lot of Filipinos still knew how to speak Spanish. Nowadays, the majority of Tagalog/Filipino speakers use the term “anak” (child). We don’t have a single word for “son” or “daughter”. We say “anak na babae” for daughter and “anak na lalaki” for son.

  Siya ay nag-aaral ng Nars. = She is studying (taking up) Nars. (Your use of Nars here as a proper noun will be interpreted to mean the way it appears written. However, maybe what you really meant was “nurse”, which may be “transliterated” to “nars” (common noun).

  Siya ay nag-aaral ng nursing. = She is studying (taking up) nursing. (We would normally use the English term “nursing”, but it may also be “transliterated” to “narsing”.

  Siya ay nag-aaral para maging (isang) nurse/nars. = She is studying to become a nurse. (“Isang” (one) may be omitted, but it is the “a” in “a nurse”.)

  Sabi niya uminon ka ng marami at mainit na tsokolate at gatas. = She said, you drink a lot and hot chocolate and milk. (Yes, that's “a lot and hot”. You may actually hear it said that way here, but grammatically, it is not really correct.)

  Sabi niya uminom ka ng maraming mainit na tsokolate at gatas. (She said, you drink a lot of hot chocolate and milk. This sentence is correct but following the trend of your narration, this may not be what you meant.)

  Sabi ko sa kanya, “uminom ka ng maraming mainit na tsokolate at gatas”. = I told her, “drink a lot of hot chocolate and milk”.

  Sabi ko sa kanya (na) uminom siya ng maraming mainit na tsokolate at gatas. = I told her to drink a lot of hot chocolate and milk. (“na” translates to “to” or “that” here and at times you may hear it placed there. However, we normally just omit it since “uminom” qualifies as an infinitive. From the English translation, the “siya” may seem unnecessary. However, we would, more often than not, have it there.)

  We also normally also use the English name of places/countries. Hence, Holland, Netherlands, and Dutch would all be written in Filipino as they are in English.

   

  aswako galitmo  Ang asawa ko ay galit sa akin  (My wife is angry with me)

  Ang pangalan ng asawa ko ay Corring.
  ngayon ang aswako asawa ko ay galit sa akin, kasi nagkalimutan kong bumili ng tinapay.
  "pasensya na, bukas bibili ako ng tinapay".
  "mabuti" sabiko sabi ng asawamo ko. Ang Asawoko asawa ko ay mnagtatrabaho ng maraming oras,
  dahil siya ay pagod na pagod. Siya ay tulog buong araw!.
  Ang pangalan ng iha namin ay Chloe. Siya ay nag-aaral ng Nars.
  Siya ngayon ay may sakit, kasi ang panahon sa Hollanda ay msasyadong malamig.
  Sabie sniya ang iinom uminon ka ng maraming at mainit na tsokolate at gatas.
  Inaasahan ang kong maiintindihan mo ako!


  Nice entry : ) 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More