Site Feedback

מדיניות תחבורה

 

ביישוב שלי מתלבטים עכשיו אם להרחיב את הכביש הראשי שמשתרע לאורך כל העיר. יש פקקים כל בוקר. לי הפקקים האלה לא מפריעים במיוחד, אני משער שלעבור את האיזור הזה אורך בערך חמש דקות יותר בימי העבודה מאשר בסופשבוע. אך תומכי ההרחבה טוענים שזה נחוץ כי לכביש אין שוליים וקשה לרכבי חרום.
להגיע לחולים כשהכביש עמוס.

העניין עורר סכסוך לא קטן בעיר, ושני הצדדים מחליפים כל מיני האשמות. תומכי ההרחבה אומרים שהמתנגדים סתם תופסים עמדה נגד כל דבר חדש, ובעצם מתנגדים לפיתוח או התקדמות כלשהם. המתנגדים, מצידם, טוענים שהרחבת הכביש תזיק לסביבה הטבעית ובעצם לא תפתור את הבעיה, כי יש צומת אחד ולו רמזור שימשיך לבלבל את התנעוה.

כוח ההחלטה מונח על המועצה העירונית, שהיא קצת הפכפכה. אבל אני אפילו חושב שהאי–החלטיות הזאת מובנת. זה תמיד אותו דבר בפוליטיקה המקומית, אותם עשרה אנשים הולכים קבוע לישיבות המועצה. גרים פה למעלה מארבעים אלפים איש, אבל איך לדעת מה רצון רוב הציבור, אם רוב הציבור לא יטרח להביע את דעתו?

מעניין שרוב האוכלוסייה מתעניין יותר בפוליטיקה לאומית, שהיא לא משפיעה הרבה על חייהם, ומצפצף על בחירות מקומיות,שבתוצאותיהן תלויים השירותים הבסיסיים שכל כך חשובים לכולנו, כמו המשטרה, בתי–הספר, וכן הלאה. נו, אין מה לעשות–הבוחרים הם עסוקים!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  מדיניות תחבורה

  ביישוב שלי מתלבטים עכשיו אם להרחיב את הכביש הראשי שמשתרע לאורך כל העיר. יש פקקים כל בוקר. לי הפקקים האלה לא מפריעים במיוחד, אני משער שלעבור את האיזור הזה אורך בערך חמש דקות יותר בימי העבודה מאשר בסופשבוע. אך תומכי ההרחבה טוענים שזה נחוץ כי לכביש אין שוליים וקשה לרכבי חרום.
  להגיע לחולים כשהכביש עמוס.

  העניין עורר סכסוך לא קטן בעיר, ושני הצדדים מחליפים כל מיני האשמות. תומכי ההרחבה אומרים שהמתנגדים סתם תופסים עמדה נגד כל דבר חדש, ובעצם מתנגדים לפיתוח או התקדמות כלשהם. המתנגדים, מצידם, טוענים שהרחבת הכביש תזיק לסביבה הטבעית ובעצם לא תפתור את הבעיה, כי יש צומת אחד ולו רמזור שימשיך לבלבל את התנעוה.

  כוח ההחלטה נמצא בידי המועצה העירונית, שהיא קצת הפכפכה. אבל אפילו אני חושב שהאי–החלטיות הזאת מובנת. זה תמיד אותו דבר בפוליטיקה המקומית, אותם עשרה אנשים הולכים  באופן קבוע (או: בקביעות) לישיבות המועצה. גרים פה למעלה מארבעים אלף איש, אבל איך לדעת מה רצון רוב הציבור, אם רוב הציבור לא יטרח להביע את דעתו?

  מעניין שרוב האוכלוסייה מתעניין יותר בפוליטיקה לאומית, שהיא לא משפיעה הרבה על חייו, ומצפצף על בחירות מקומיות,שבתוצאותיהן תלויים השירותים הבסיסיים שכל כך חשובים לכולנו, כמו המשטרה, בתי–הספר, וכן הלאה. נו, אין מה לעשות–הבוחרים הם עסוקים!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More