Site Feedback

บ้านเกิดผม

ผมเกิดในอาเมริกาที่รัฐ South Carolina เมืองเรียกว่า Beaufort (บิยูเฝิด) เมืองนี้คือเมืองใต้ทีสุดในรัฐ อยู่ใกล้เคี้ยงทะเล แล้วเกาะเล็กๆ หลายเกาะอยู่รอบๆเมืองบิยูเฝิดที่ชายฝั่งตะวันออก ผมโตที่เกาะเกาะหนึ่งเรียกว่า Lady's Island (เล็ดีส์ ไอแลนด์) เกาะนี้และชายฝั่งเชื่อมต่อกันด้วยสะพานใหญ่ ที่นั่นมีอากาศร้อนคล้ายๆกับประเทศไทยครับ สวยมากตลอดเวลา ความชุ่มชื้นของแถบนั้นทำให้ตะไคร่งอกบนกิ่งต้นไม้เกือบทุกต้น ที่ถนนบ้างต้นไม้อยู่ที่ทั้งสองข้างถนนและกิ่งสูงโตข้ามเหนือถนนราวกับว่ากิ่งต้นไม้เป็นแขนเอื้อมพยายามจับมือดว้ยกัน ต่อนที่คุณกำลังขับรถบนถนนแบบนี้มันดูเหมือนว่ามันคืออุโมงค์ธรรมชาติประกอบด้วยต้นไม้และตะไคร่

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  บ้านเกิดผม

  ผมเกิดที่ประเทศ อาเมริกา อเมริกา ที่รัฐ South Carolina เมืองเรียกว่า Beaufort (บิยูเฝิด) เมืองนี้คือเมืองใต้ทีสุดในรัฐ อยู่ใกล้เคี้ยงทะเล แล้วมีเกาะเล็กๆหลายเกาะอยู่รอบๆเมืองบิยูเฝิดที่ชายฝั่งตะวันออก ผมโตที่เกาะเกาะหนึ่งเรียกว่า Lady's Island (เล็ดีส์ ไอแลนด์) เกาะนี้และมีชายฝั่งเชื่อมต่อกันด้วยสะพานใหญ่ ที่นั่นมีอากาศร้อนคล้ายๆกับประเทศไทยครับ สวยมากตลอดเวลาทั้งปี ความชุ่มชื้นของแถบนั้นทำให้ตะไคร่งอกบนกิ่งต้นไม้เกือบทุกต้น ที่ถนนบ้างมีต้นไม้อยู่ที่ทั้งสองข้างถนนและกิ่งไม้สูงโตข้ามเหนือถนนราวกับว่ากิ่งต้นไม้เป็นแขนเอื้อมพยายามจับมือดว้ยด้วยกัน ต่อน ตอนที่คุณกำลังขับรถบนถนนแบบนี้มันดูเหมือนว่ามันคืออุโมงค์ธรรมชาติประกอบด้วยต้นไม้และตะไคร่

   

  บ้านเกิดคุณน่าอยู่มากคับ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More