Site Feedback

Món ăn Thái-lan

Hôm quá tôi đi quán ăn Hàn Quốc cùng mẹ tôi, những quán ăn ấy chưa mở cửa. Vì thế chúng tôi đi quán ân Thái-lan ở gần. Đây là thứ một tôi ăn món Thái-lan. Món Thái-lan cay lắm, cay ngay cả hơn món Hàn Quốc, những rất ngon. Tôi muốn đi ăn lại.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Món ăn Thái-lan Thái Lan

  Hôm quá qua tôi đi quán ăn Hàn Quốc cùng mẹ tôi, những nhưng quán ăn ấy chưa mở cửa. Vì thế chúng tôi đi quán ân ăn Thái-lan ở gần đó. Đây là lần thứ một nhất/đầu tiên tôi ăn món Thái-lan. Món Thái-lan cay lắm, cay ngay cả hơn cả món Hàn Quốc, những nhưng rất ngon. Tôi muốn đi ăn lại.

  Món ăn Thái Lan

  Hôm quá qua, tôi đi quán ăn Hàn Quốc ăn ở nhà hàng Hàn Quốc ("nhà hàng" and "quán ăn" have the same meaning but "quán ăn" is smaller and less luxurious than "nhà hàng". We usually say "quán ăn" in spoken language or in an informal conversation) cùng mẹ tôi, những nhưng quán ăn nhà hàng ấy (nó) chưa mở cửa. Vì thế chúng tôi đi quán ân Thái-lan đến nhà hàng Thái Lan ở gần đấy. Đây là thứ một lần đầu tiên tôi ăn món Thái Lan. Món ăn Thái Lan cay lắm, cay ngay hơn (cả) hơn món Hàn Quốc, những nhưng rất ngon. Tôi muốn đi ăn lại.

  Món ăn Thái Lan

  Hôm quá qua tôi đi quán ăn Hàn Quốc cùng mẹ tôi, những nhưng quán ăn ấy chưa mở cửa. Vì thế chúng tôi đi quán ăn Thái Lan ở gần đó. Đây là thứ một lần đầu tiên tôi ăn món Thái Lan. Món Thái Lan cay lắm, cay ngay cả hơn cả món Hàn Quốc, những nhưng rất ngon. Tôi muốn đi ăn lại.

   

  good job! xD

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More