Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

keputusan ingkang beda

Saweg kemawon kula maos blogipun Kakangmas Seth Godin. Panjenenganipun ngendika ngoten: "Awakipun piyambak asring nginten manawi tiyang sanes mangertos hal-hal ingkang awakipun piyambak ngertos, keputusanipun tiyang sanes mesthi sami kalih keputusan ingkang awakipun piyambak damel."

Sanjangipun panjenenganipun, panginten niku klentu.

Kula maos niku sanjang dhateng kulanipun piyambak, nggih leres niku pendapatipun panjenenganipun. Nanging sejatinipun kula kaget, punapa kula boten mangertos saha biyen-biyen?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More