Site Feedback

Mijn elfde verhaal

Toen ik thuis kwam waren mijn vrouw en mijn dochter nog niet hier. Zij waren nog in Lodi en hadden een fijne dag met hun verwandten gehad. Ik heb afgewassen, de bod geveegd en de meubelen afgeveegd.Nadat ik mijn begroting gedaan heb, had ik een paar horrorfilms gekeken. Vroeg 's morgens ben ik naar de huis van mijn moeder om om te hangen.

When i came home, my wife and daughter were still not here. They're still in Lodi, having a great time with their relatives. I did the dishes, swept the floor and wiped the furniture. After I did my chores, i watch some horror movies. Early in the morning I drove to mom's home to hang around for awhile.

Ik heb niet lang gebleven omdat ik al een beetje thuis moest opruimen. Toen ik thuis kwam, belde ik mijn vrouw 3 keren, maar er was geen antwoord. Na 3 uuren waren zij al thuis en ik heb mijn vrouw gevroegd waarom zij niet aan haar mobielje ging en zij zei dat zij om onze dochter zorgde. In de keuken aten we de salade en pratten daarover wat zie in Lodi gedaan hadden. Mijn Vrouw zei dat zij bij Burke sliepen. Ik vroeg of haar moeder er was en zij zei >ne< .

I didn't hang around very long because i had to clean at home alittle bit. When I got home, I called my wife three times, but there was no answer. After three hours, they were already at home and i asked my wife why didn't pick up her phone and she said that she was taking care of our daughter. In the kitchen we ate salad and talked about what they did in Lodi. My wife said they slept at Burke's house. I asked her whether her mother was there and she said no.


Buiten was de weer zo leuk. De zon scheen aan de hemel toen ik in de orangeway straat liep. Ik reed om 20 uur 's avonds naar huis om er te rusten.

Outside the weather was so lovely. The sun shone in the sky as i walked on orangeway st.,. I drove back home at 8 in the evening to take rest.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Mijn elfde verhaal

  Toen ik thuis kwam waren mijn vrouw en mijn dochter nog niet hier. Zij waren nog in Lodi en hadden een fijne dag met hun verwanten 1) gehad. Ik heb afgewassen, de vloer aangeveegd/geveegd en de meubelen afgestoft. Nadat ik mijn begroting  had gedaankeek ik naar een paar horrorfilms. Vroeg 's Morgens vroeg ben ik naar de huis van mijn moeder gegaan voor de gezelligheid or om haar  te bezoeken


  When i came home, my wife and daughter were still not here. They're still in Lodi, having a great time with their relatives. I did the dishes, swept the floor and wiped the furniture. After I did my chores, i watch some horror movies. Early in the morning I drove to mom's home to hang around for awhile.

  Ik ben3) niet lang gebleven omdat ik al een beetje thuis nog wat (een beetje) moest opruimen. Toen ik thuis kwam, belde ik mijn vrouw 3 keer, maar er was geen antwoord. Na 3 uuren waren zij al thuis en  heb ik4) mijn vrouw gevraagt waarom zij niet aan haar mobielje heeft gebruikt, waarop ze zei dat ze voor onze om onze dochter moest zorgen. In de keuken aten we de salade en praatten5) daarover  nog wat over wat ze in Lodi gedaan hadden. Mijn Vrouw zei dat zij bij Burke sliepen. Ik vroeg of haar moeder er was, zij zei ''nee" .

  I didn't hang around very long because i had to clean at home alittle bit. When I got home, I called my wife three times, but there was no answer. After three hours, they were already at home and i asked my wife why didn't pick up her phone and she said that she was taking care of our daughter. In the kitchen we ate salad and talked about what they did in Lodi. My wife said they slept at Burke's house. I asked her whether her mother was there and she said no.


  Buiten was het weer zo prachtig! De zon scheen aan de hemel toen ik in de orangeway straat liep. Ik reed om 20 uur 's avonds naar huis om daar uit te rusten6).

  Outside the weather was so lovely. The sun shone in the sky as i walked on orangeway st.,. I drove back home at 8 in the evening to take rest.

   

  1.  In Dutch dt only occurs in verbs, verwanten is a noun. It has not the same meaning as in English! It has a negative conotation!

  2. Rond hangen means to be bored silly not knowing wht to do!

  3. In Dutch some verbs use the auxilary verb hebben and some zijn, for example:

  Ik ben zijn naam vergeten I forgot his name , here vergeten means not remember, not have in your thoughts.

  ik heb mijn boek vergeten He forgot to bring his book forget or neclect to do something. Even for Dutch (me) this is a very confusing!

  4. When a sentence stats with a word other then the subject the wordorder SV reverses into VS.

  Ik ga naar Amsterdam morgen (Ov)

  Morgen ga ik naar Amsterdam. (VO0

  5. In Dutch we have short and long vowels like:\

  a aa - e ee - i ie o - oo u uu.

  In old Dutch one used the e to lengthen the vowel like schaep (sheep) now schaap, something we stil see in ie (it is not like the others ii!)

  Dutch also has open sylables ending on a vowel and closed sylabels ending on a consonant.

  The rule is that a long vowel in a open sylable is written once and in a closed sylable twice so:

  man lalaki maan buong. When a vowel needs to be short in then the sylable needs to be closed, so in a two sylable word the consonant needs o be repeated like:

  maken ginawa to make bakken magluto to bake., 

  An exception for this rule is with verbs, like praten, its past tense is praatten  this is to keep the some logic in the verb conjucation.

   6. Scheidbare onscheidbare werkwoorden.

  Uitrusten is a scheidbaar werkwoord, samengesteld werkwoord exsisting out of a preposition uit and the verb rusten, when conjugate these parts have to be separated:

  uitrusten ik rust uit ik ben uitgerust 

  There are also samengestelde werkworden which can not be separated:

  like: overleggen (negociate) ik overleg  ik heb overlegd.

  Yet others are both , depending on wether the emphasis is on the preposition or the verb:

  vóórkomen to apear before Ik moet voor de rechter komen (I have to appear for a judge).

  voorkómen ik voorkom dat ik ziek wordt (I prevent my self to become ill)


  Good job. Susumilat ka ng wikang Holandes mabuti (vergeef mijn slechte Tagalog!)  Mijn elfde verhaal

  Toen ik thuis kwam waren mijn vrouw en mijn dochter nog niet hier. Zij waren nog in Lodi en hadden een fijne dag met hun verwanten gehad. Ik heb afgewassen, de vloer bod geveegd en de meubelen afgeveegd.Nadat ik mijn begroting gedaan had heb, had ik een paar horrorfilms gekeken. Vroeg 's morgens vroeg ben ik naar de huis van mijn moeder om om te hangen.

  Ik ben heb niet lang gebleven omdat ik thuis al een beetje thuis moest opruimen. Toen ik thuis kwam, belde ik mijn vrouw 3 keer keren, maar er was geen antwoord. Na 3 uuren waren zij al thuis en ik heb mijn vrouw gevraagd gevroegd waarom zij niet aan haar mobielje opnam ging en zij zei dat zij voor om onze dochter zorgde. In de keuken aten we de salade en praatten daarover wat ze in Lodi gedaan hadden. Mijn vrouw zei dat zij bij Burke sliepen. Ik vroeg of haar moeder er was en zij zei nee .


  Buiten was de weer zo aangenaam leuk. De zon scheen aan de hemel toen ik in de orangeway straat liep. Ik reed om 20 uur 's avonds naar huis om er te rusten.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Dutch

  Show More