Site Feedback

大佬將啲錢俾警察

 

今日朝早阿山系香港揸車。佢大佬坐佢揸嘅車。佢哋都好開心,但係有一個好大嘅問題。有一個警察。警察見到咗阿山揸車揸得好快。佢想拉阿山,但係阿山嘅大佬將啲錢俾警察。佢俾警察五百文港幣。因為大佬係大公司嘅老細,佢知道香港嘅警察唔收人民幣。警察見到大佬俾佢嘅錢,佢好開心,因為佢有太太。 佢嘅太太好惡。因為警察嘅太太知道佢有女朋友,唔開心,所以警察想將啲錢俾佢。警察仲有兩個女朋友,但係警察嘅太太唔知道。 兩個女朋友唔知道政策將啲錢俾咗太太。警察將錢俾太太以後,佢去咗見兩個女朋友,所以佢哋好開心。太太知道警察有一個女朋友,但係佢唔知道有兩個。太太知道嘅女朋友係唔靚女,所以太太都開心。但係阿山同埋佢嘅大佬唔開心。

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  大佬將啲錢俾警察

  今日朝早阿山系香港揸車佢大佬坐佢揸嘅車。佢哋都好開心,但係有一個好大嘅問題有一個警察。警察見到咗阿山揸車揸得好快佢想拉阿山,但係阿山嘅大佬將啲錢俾警察,叫警察唔好拉阿山。佢俾警察五百文港幣。因為大佬係大公司嘅老細,佢知道香港嘅警察唔收人民幣。警察見到大佬俾佢錢,好開心,因為佢有太太。 佢嘅太太好惡。因為警察嘅太太知道佢系出面有女朋友,唔開心,所以警察想將啲錢俾佢。点知警察仲有兩個女朋友,但係警察嘅佢太太唔知。 兩個女朋友唔知道政策警察將啲錢俾咗太太。警察將錢俾太太以後,佢去咗見兩個女朋友,所以佢哋好開心。太太知道警察有一個女朋友,但係佢唔知道竟然有兩個。太太知道嘅女朋友係唔靚女,所以太太都開心唔系太担心。但係阿山同埋佢嘅大佬唔開心

     (你尼篇文章好搞笑啊,你写的几好,但系改过之后嘅会更加生动```:)```)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Cantonese)

  Show More