Site Feedback

Bài phát biểu để tự giới thiệu

Tôi tên là Yamamoto Mariko, tình nguyện viên của Cơ Quan Hợc Quốc Tế Nhật Bản,
Tô chức JICA.
Tôi sẽ tham gia hoạt động ơ Huề.
Toi làm việc cho sở văn hoá thẻ thao và du lịch.
Công việc của em là tìm hiểu về khách du lịch mua những quà gì.
Và, thiết kế dồ lưu niệm của Huế.
Ngoài ra, tôi quảng cáo truyền thống văn hóa của Huế.
Tôi cố gắng dể cho nhiều người biết đẹp điều của Huế.
Trong một năm, tôi sẽ cố gắng làm những việc có ích cho người dân của đất nước này.

Em hai mười bảy tuổi.
Gia đình của tôi có sáu người.
Ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh, và tôi.
Bố tôi đã là nhân viên ngân hàng, mẹ tôi đã là giáo viên tiểu học.
Bây giờ, bố mè tôi đã nghỉ hưu, và ở nhà.
Anh của tôi đang làm việc ở Tokyo.

Sở thích của em là leo núi.
Em đã leo núi Fuji hai lần.
Tôi thích ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Khi các bạn đi đến nơi tốt đẹp của phong cảnh nơi nào đó, xin vui mời tôi.

Quê của em ở Himeji.
Himeji là một thành phố nằm bên cạnh Osaka. 
Ở Himeji có thành Himeji nổi tiếng.
Th ành Himej i là di sản thế giới của Nhật Bản.
Người dân Himeji rất tự hào về thành đó.

Trước khi đến Việt Nam, tôi làm việc ở công ty in ở Tokyo trong 5 năm rồi.
Chuyên môn của tôi là lập kế hoạch in giấi quảng cáo.
Tôi chỉ đạo thiết kế của họ, để khách hàng bán được nhiều sản phẩm.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Bài phát biểu để tự giới thiệu (Bài tự giới thiệu もいいです)

  Tôi tên là Yamamoto Mariko, tình nguyện viên của Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản,
   Tổ chức JICA.
  Tôi sẽ tham gia hoạt động ơ ở Huề.
  Toi Tôi làm việc cho sở văn hoá thẻ Thể thao và du lịch.
  Công việc của em( Tôi をつかって つづけたほうがいいです。)  là tìm hiểu về khách du lịch (Thường ) mua những quà gì và thiết kế dồ đồ lưu niệm của Huế.
  Ngoài ra, tôi quảng cáo truyền thống văn hóa của Huế.
  Tôi cố gắng dể để cho nhiều người biết đẹp điều về những nét đẹp của Huế.
  Trong một năm, tôi sẽ cố gắng làm những việc có ích cho người dân của đất nước này.

  Em Tôi hai mười bảy tuổi.
  Gia đình của tôi có sáu người.
  Ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh, và tôi.
  Bố tôi đã từng là nhân viên ngân hàng, mẹ tôi đã từng là giáo viên tiểu học.
  Bây giờ, bố  mẹ tôi đã nghỉ hưu, và ở nhà.
  Anh của tôi đang làm việc ở Tokyo.

  Sở thích của em tôi là leo núi.
  Em Tôi đã leo núi Fuji hai lần.
  Tôi thích ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
  Khi các bạn đi đến nơi nào đó tốt đẹp của phong cảnh nơi có phong cảnh đẹp nào đó, xin vui mời tôi Xin vui lòng mời tôi.(Xin vui lòng giới thiệu cho tôi もいいです) 

  Quê của em tôi ở Himeji.
  Himeji là một thành phố nằm bên cạnh Osaka. 
  Ở Himeji có thành Himeji nổi tiếng.
  Thành Himeji là di sản thế giới của Nhật Bản.
  Người dân Himeji rất tự hào về thành đó.

  Trước khi đến Việt Nam, tôi đã làm việc ở công ty in ở Tokyo trong 5 năm rồi.
  Chuyên môn của tôi là lập kế hoạch in giấi giấy quảng cáo.
  Tôi chỉ đạo thiết kế của họ, để khách hàng bán được nhiều sản phẩm.

  Bài phát biểu để tự giới thiệu

  Tôi tên là Yamamoto Mariko, tình nguyện viên của Cơ Quan Hợc Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản,
  tổ chức JICA.
  Tôi sẽ tham gia hoạt động ơ Huề. làm việc ở Huế
  Toi Tôi làm việc cho sở văn hoá thẻ thể thao và du lịch.
  Công việc của em tôi là tìm hiểu về xem khách du lịch mua những quà gì.
  , thiết kế dồ đồ lưu niệm của Huế.
  Ngoài ra, tôi quảng cáo truyền thống văn hóa của Huế.
  Tôi cố gắng dể để cho nhiều người biết đẹp điều đến vẻ đẹp của Huế.
  Trong một năm, tôi sẽ cố gắng làm những việc có ích cho người dân của đất nước này.

  Em Tôi hai mười mươi bảy tuổi.
  Gia đình của tôi có sáu người.
  Ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh, và tôi.
  Lúc trước, bố tôi đã là nhân viên ngân hàng, mẹ tôi đã là giáo viên tiểu học.
  Bây giờ, bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, và ở nhà.
  Anh của tôi đang làm việc ở Tokyo.

  Sở thích của em tôi là leo núi.
  Em Tôi đã leo núi Fuji hai lần.
  Tôi thích ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
  Khi các bạn đi đến nơi tốt đẹp của phong cảnh nơi nào đó những nơi có phong cảnh đẹp, xin vui mời tôi đi với.

  Quê của em tôi ở Himeji.
  Himeji là một thành phố nằm bên cạnh Osaka. 
  Ở Himeji có thành Himeji nổi tiếng.
  Thành Himeji là di sản thế giới của Nhật Bản.
  Người dân Himeji rất tự hào về thành đó này.

  Trước khi đến Việt Nam, tôi đã làm việc ở công ty in ở Tokyo trong 5 năm rồi.
  Chuyên môn của tôi là lập kế hoạch in giấi giấy quảng cáo.
  Tôi chỉ đạo thiết kế của họ, với mục tiêu là giúp để khách hàng bán được nhiều sản phẩm.

   

  The previous correction is correct. I just want to give you another choice.

  You can use "em" if you are talking to older people. When doing that, you replace all "tôi" by "em". Don't use "tôi" and "em" at the same time (except when you address to different groups of people)

  Thanks for working in JICA. I climb the Langbiang mountain (in Lam Dong province) 4 times and JICA did a good job in preserving the nature and ethnic culture there.

  Bài phát biểu để tự giới thiệu.

  Tôi tên là Yamamoto Mariko, tình nguyện viên của Cơ Quan Hợc Quốc Tế Nhật Bản,
  T chức JICA.
  Tôi sẽ tham gia hoạt động Huế.
  Tôi làm việc cho SVăn hoá Th thao và Du lịch.
  Công việc của em tôi là tìm hiểu về khách du lịch mua những quà gì . Và thiết kế đồ lưu niệm của Huế.
  Ngoài ra, tôi còn quảng cáo truyền thống văn hóa của Huế.
  Tôi cố gắng để cho nhiều người biết về đẹp điều vẻ đẹp của Huế.
  Trong một năm, tôi sẽ cố gắng làm những việc có ích cho người dân của đất nước này.

  Em Tôi hai mười mươi bảy tuổi.
  Gia đình của tôi có sáu người.
  Ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh, và tôi.
  Bố tôi đã (từng)là nhân viên ngân hàng, mẹ tôi đã (từng) là giáo viên tiểu học.
  Bây giờ, bố m tôi đã nghỉ hưu, và ở nhà.
  Anh của tôi đang làm việc ở Tokyo.

  Sở thích của em tôi là leo núi.
  Em Tôi đã leo núi Fuji hai lần.
  Tôi thích ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
  Khi các bạn đi đến nơi tốt đẹp của phong cảnh nơi nào đó nơi nào có phong cảnh đẹp, xin vui lòng mời tôi.

  Quê của em tôi Himeji.
  Himeji là một thành phố nằm bên cạnh Osaka. 
  Ở Himeji có thành Himeji nổi tiếng.
  Th ành Himej i là di sản thế giới của Nhật Bản.
  Người dân Himeji rất tự hào về thành đó.

  Trước khi đến Việt Nam, tôi làm việc ở công ty in ở Tokyo trong 5 năm rồi.
  Chuyên môn của tôi là lập kế hoạch in giấy quảng cáo.
  Tôi chỉ đạo thiết kế của họ, để khách hàng bán được nhiều sản phẩm.

   

   

  *I don't understand "hợc" in "Cơ quan hợc quốc tế Nhật Bản", but you wrote it wrong. It could be "hợp".

   

  *You can use "nhớ rủ tôi nhé" instead of "xin vui lòng mời tôi". "Nhớ rủ tôi nhé" is better in this case. We don't usually use "xin vui lòng mời tôi".


  *You can use "tôi" or "em", they both mean "I". But don't use both in the same passage.

  "Tôi" is more formal than "em".

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More