Site Feedback

hanacaraka ingkang digital

Kaping satunggal, kula pados caranipun ngagem font Carakan Anyar teng internet. Font niki satebih ingkang kula sumerep, font hanacaraka paling tua teng jagad komputer. Mulanipun ugi font ingkang paling boten praktis dipun agem. Kula kedah download keyboard Dukunov rumiyin. Manawi boten ngagem keyboard niku, font Carakan Anyar boten saged dipun agem.

Kaping kalih, kula ngagem Tuladha Jejeg. Font niki mandiri, boten kedah download keyboard.

Kaping katiga, kula ngagem font Ajisaka. Kula boten wonten keluhan tumrap font niki, nanging font ingkang anyar muncul malih, asmanipun inggih punika font Hanacaraka.

Font Hanacaraka niku font hanacaraka ingkang paling anyar kagem nyerat aksara hanacaraka wonten teng komputer. Hayo, bingung boten? ;)

Font Hanacaraka gadhah kelebihan manawi dipun bandingaken kalih font liyan-liyanipun. Selain anyar saha mandiri, font Hanacaraka dipun dukung kalih Unicode. Dados penerapanipun internasional.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More