Site Feedback

hanacaraka teng web

Dinten niki kula badhe mulang caranipun memunculkan aksara hanacaraka teng web. Kaping satunggal panjenengan kedah gadhah font Hanacaraka wonten ing situs cloud. Kula umpamakaken urlipun
http://situscloudpilihanpanjenengan.com/asmanipunfonthanacarakapanjenengan.ttf
Wonten ing cssipun panjenengan, panjenengan serataken baris-baris niki:
@font-face{
font-family: 'asmanipunfontfamilypanjenengan';
src: url('http://situscloudpilihanpanjenengan.com/asmanipunfonthanacarakapanjenengan.ttf') format('truetype');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
.asmanipundivclasspanjenengan{
font-family: 'asmanipunfontfamilypanjenengan';
line-height: 200%;
}
Aksara-aksara hanacaraka panjenengan awali saha akhiri kados ngoten:

alfabetipun aksara-aksara hanacaraka

Mangke munculipun teng web sampun sajroning rupa aksara-aksara hanacaraka. Niku line height kula dadosaken 200%, sababipun inggih punika supados pangkat kalih pasangan boten tumpang tindih. Asma-asma variabel ingkang sanes saged panjenengan ganti piyambak.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Javanese

  Show More