Site Feedback

first swedish

jag heter maki.
jag kommer från japan.
jag vill prata svenska.
hej hej!

ska vi fika! :D

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  first swedish If you want to write that in Swedish, you write, "Min första svenska" Or "Mitt första inlägg på svenska"(My first entry in Swedish) 
   

  jag heter maki. Jag heter Maki(we begin with a big letter). 
  jag kommer från japan. Jag kommer från Japan. 
  jag vill prata svenska. Jag vill prata svenska. But maybe you want to say "I want to be able to speak Swedish". In that case Jag vill lära mig att prata svenska/Jag vill kunna tala svenska/Jag vill lära mig svenska is good.

  hej hej! "Hej" is when we meet, so maybe you should write, "Hej då" which means "Good bye".  

  ska vi fika! :D Ska vi fika?:D(question mark since it is a question). Good :D You know a good expression =) But maybe you should put that before you end your entry? 

  Ask if you have any questions :) 

   

  First Swedish ( words, expressions?)

  Jag heter maki.
  Jag kommer från Japan.
  Jag vill prata svenska.
  Hej hej!

  Ska vi fika!?! :D (Om du börjar med ordet ska, då måste du använda en frågetecken vid slutet.)

   

  Välkomna och trevligt att träffas! 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Swedish

  Show More