Site Feedback

profile ( lý lịch)

tôi tên là đạt tôi hiện đang sống tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam và tôi đang học tại học viện kỹ thuật quân sự việt nam. tôi rất thích học tiếng anh. và muốn cải thiện vốn tiếng anh của mình...
my name is DAT, i am living in Ha Noi Viet Nam's capital. i am studying at Viet Namese militery technology arcademy. i very like learing english and i want to prove my english

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  profile ( lý lịch)

  tôi tên là đạt tôi hiện đang sống tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam và tôi đang học tại học viện kỹ thuật quân sự việt nam. tôi rất thích học tiếng anh. và muốn cải thiện vốn tiếng anh của mình...


  My name is Dat. I am living in Ha Noi, the capital of Vietnam. I am studying at Vietnamese Military Technology Academy. I really like learning English and I want to improve my English. 

  profile ( lý lịch)

  tôi tên là đạt tôi hiện đang sống tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam và tôi đang học tại học viện kỹ thuật quân sự việt nam. tôi rất thích học tiếng anh. và muốn cải thiện vốn tiếng anh của mình...
  my name is DAT, i am living in Ha Noi Viet Nam's capital. i am studying at Viet Namese militery technology arcademy. i very like learing english and i want to prove my english

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More