Site Feedback

Sentences 3

 

1. Are you a student
châu là sinh viên phải không?

2. Yes, I am.
dạ phải, châu là sinh viên

3. Am I late?
tôi bị trễ không?

4. no, you're on time
không, anh ở đây trên thời gian

5. Is your mother at home?
mẹ của em ở nhà không?

6. No, she's out
không, mẹ tôi đi ngoài

7. Is it cold in your room?
ở phóng của em lạnh không?

8. yes, a little
Ử, một tì

9. Your shoes are nice. Are they new?
giày của em rất đẹp, nó mới không?

10. Yes, I just bought them
Ử, tôi vừa mua giày này.

11. Where are you from?
Bạn từ ở đau?

12. I was born in Canada
tôi sinh ra ở Canada

13. What colour is your car?
xe của anh màu gì?

14. It is blue, my favorite colour
nó màu xanh da trời, màu yêu thích của tôi

15. How are your parents these days?
dạo này ba mẹ của em như thể nào?

16. They're doing fine
ba mẹ tôi bình thương

17. These jeans are nice, how much are they?
quân jean này đẹp, giá bao nhiều?

18. This hotel isn't very good, why is it so expensive?
khách san không tốt, làm sao nó đắt tiến?

19. whats your phone number?
Số điên thoải của anh là gi?

20. Who is that man?
ông là ai?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 3

  1. Are you a student
  châu cháu/ bạn là sinh viên phải không?

  2. Yes, I am.
  dạ phải, châu cháu/ tôi là sinh viên

  3. Am I late?
  tôi bị có đến trễ không?

  4. no, you're on time
  không, anh đúng giờ lắm/ đến đúng lúc lắm.

  5. Is your mother at home?
  mẹ của em ở nhà không?

  6. No, she's out
  không, mẹ tôi đi ra ngoài rồi.

  7. Is it cold in your room?
  ở Trong phòng của em lạnh không?

  8. yes, a little
  Ử, một tí

  9. Your shoes are nice. Are they new?
  giày của em rất đẹp, nó mới không?  mới mua hả? 

  10. Yes, I just bought them
  Ử, tôi vừa (mới) mua đôi giày này.

  11. Where are you from?
  Bạn từ ở đâu đến?

  12. I was born in Canada
  tôi sinh ra ở Canada

  13. What colour is your car?
  xe của anh màu gì?

  14. It is blue, my favorite colour
  nó màu xanh da trời, màu yêu thích của tôi

  15. How are your parents these days?
  dạo này ba mẹ của em như thể nào?

  16. They're doing fine
  ba mẹ tôi bình thưng

  17. These jeans are nice, how much are they?
  quân jean này đẹp, giá bao nhiều? bao nhiêu tiền đấy?

  18. This hotel isn't very good, why is it so expensive?
  khách sn không tốt, làm sao nó đắt (tiến) thế?

  19. whats your phone number?
  Số điên thoải của anh là gi?

  20. Who is that man?
  ông ấy là ai?

   

  Good job! :)))))))

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More