Site Feedback

Sentences 5

 

1. She is from London
Cô ấy từ London

2. What colour is your bag?
Bao của em màu gì?

3. It is black and white
nó là màu đên và trắng

4. Are you hungry?
Anh đói chưa?

5. No, I'm not
tôi chưa đói

6. How is John these days?
dạo này John như thề nào?

7. He's fine.
Anh ấy binh thương

8. Who is that woman?
Cô ấy là ai?

9. She is my sister
Cô là chị gài của tôi

10. Is your father at home?
Ba cháu ở nhà không?

11. Is your job interesting?
công việc của em thú vị không?

12. Are the stores open today?
hôm nay tiệm mở cửa không?

13. Are you interested in sports?
anh thích thể thao không?

14. Is the post office near here?
có một bưu điên gần đây?

15. Are your children at school?
còn của Cô ở trương không?

16. Why are you late?
làm sao anh bị trể?

17. The bus stop is at the intersection.
trạm xe buýt tại ngã tư

18. How much are these shoes?
giày này bào nhiều tiền?

19. What is your favorite sport?
thể thao thích nhất của em là gì?

20. Who is the man in this photo?
trong hinh ảnh này ông là ai?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Sentences 5

  1. She is from London
  Cô ấy đến từ London

  2. What colour is your bag?
  Túi xách của em màu gì?

  3. It is black and white
  Nó là màu đên đen và trắng.

  4. Are you hungry?
  Anh đói chưa/không?

  5. No, I'm not
  Tôi chưa/không đói

  6. How is John these days?
  Dạo này John như thề thế nào?

  7. He's fine.
  Anh ấy binh thương bình thường.

  8. Who is that woman?
  Cô ấy là ai?

  9. She is my sister
  ấy là chị gài gái (của) tôi. 

  10. Is your father at home?
  Ba cháu ở nhà không?

  11. Is your job interesting?
  Công việc của em  thú vị không?

  12. Are the stores open today?
  Hôm nay các tiệm đó có mở cửa không?

  13. Are you interested in sports?
  Anh thích thể thao không?

  14. Is the post office near here?
  Có một Bưu điên điện đó có gần đây không?

  15. Are your children at school?
  còn Con của cô ở trương trường không?

  16. Why are you late?
  làm sao/tại sao anh bị trể trễ?

  17. The bus stop is at the intersection.
  trạm xe buýt tại ngã tư

  18. How much are these shoes?
  Đôi giày này bào nhiều bao nhiêu tiền?

  19. What is your favorite sport?
  Môn thể thao ưa thích nhất của em là gì?

  20. Who is the man in this photo?
  Người đàn ông trong hinh ảnh này ông là ai (vậy)?

   

  Keep up the good work! :) Feel free to ask whatever you don't understand.

  Sentences 5

  1. She is from London
  Cô ấy đến từ London/ Luân Đôn

  2. What colour is your bag?
  Bao Túi/ giỏ của em màu gì?

  3. It is black and white
  nó là màu đên đen và trắng

  4. Are you hungry?
  Anh đói chưa?

  5. No, I'm not
  tôi chưa đói

  6. How is John these days?
  dạo này John như thề nào?

  7. He's fine.
  Anh ấy binh thương bình thường

  8. Who is that woman?
  Cô ấy là ai?

  9. She is my sister
  Cô là chị gài gái của tôi

  10. Is your father at home?
  Ba cháu ở nhà không?

  11. Is your job interesting?
  công việc của em thú vị không?

  12. Are the stores open today?
  hôm nay tiệm mở cửa không?

  13. Are you interested in sports?
  anh thích thể thao không?

  14. Is the post office near here?
  có một bưu điên điện gần đây không?

  15. Are your children at school?
  còn con của Cô ở trương trường không à?

  16. Why are you late?
  làm sao anh bị trể trễ vậy?

  17. The bus stop is at the intersection.
  trạm xe buýt tại ngã tư

  18. How much are these shoes?
  giày này bào bao nhiều tiền vậy?

  19. What is your favorite sport?
  môn thể thao ưa thích nhất của em là gì?

  20. Who is the man in this photo?
  trong hinh hình ảnh này ông này là ai?/  người đàn ông trong hình là ai vậy?

  YOU'RE REALLY GOOD!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More